Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
для підприємств, установ та організацій – споживачам теплової енергії (лікувальним, дошкільним, навчальним та іншим закладам соціального призначення)

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів та місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі

 • ГВП) до роботи в осінньо-зимовому періоді 2023/24 року, попередженню відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378:
 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);
 • забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
 • виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж, та забезпечити відповідне маркування та написи відповідно до НТД;
 • привести у справний технічний стан обладнання, запірну та регулюючу арматуру, засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих в теплових пунктах, виконати при необхідності повірку КВП;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
 • укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого персоналу технічною документацією;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно вимог розділу Х ППТГдоОП.

Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у Київській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо, у разі потреби, звернутися до Управління Держенергонагляду у Київській області стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану та організації експлуатації енергетичного устаткування соціально важливих закладів з метою надання рекомендацій щодо покращення технічного стану та організації експлуатації теплофікаційного та електричного устаткування.

Питання щодо перевірки електричного господарства.

 1. Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство та експлуатацію ДЕС. Перевірка знань відповідального на знання ПТЕ, ПТЕЕС, ПУЕ, виробничих інструкцій. Наявність посвідчення з перевірки знань у відповідальної особи. Протокол комісії.
 2. Наявність однолінійної схеми основного та резервного електропостачання.
 3. Наявність переглянутої інструкції про взаємовідносини із ОСР.
 4. Інструкція з експлуатації автономного резервного джерела живлення (далі –
  АРДЖ).
 5. Журнал профілактичних ремонтів та оглядів електротехнічного обладнання.
 6. Журнал профілактичних ремонтів та оглядів АРДЖ.
 7. Технічний стан енергетичного обладнання суб’єкта господарювання.
 8. Технічний стан кабельного господарства.
 9. Наявність періодичних протоколів вимірів контурів заземлення.
 10. Технічні характеристики автономного джерела живлення (згідно технічного паспорту).
 11. Відповідність енергогосподарства до категорії з електропостачання.
 12. Наявність АВР або перекидного рубильнику.
 13. Наявність оперативних та диспетчерських надписів.
 14. Час автономної роботи АРДЖ, запас палива.

У разі виникнення питань звертатись до Управління Держенергонагляду у Київській області:
вул. Кирилівська, 62б, м. Київ, 04080, kyivska@sies.gov.ua, 204-78-06

Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Київській області: Марія Лапікова, тел:097 208 09 35; e-mail: LapikovaM@sies.gov.ua