Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

8 січня 2022 року набувають чинності зміни до Закону України “Про рекламу” щодо протидії дискримінації за ознакою статі, які передбачені Законом від 10.09.2021 № 1750-IX.

Документом визначено поняття “дискримінаційна реклама” та “дискримінаційна реклама за ознакою статі”, а також посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

У рекламі забороняється:

• вміщувати твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
• вміщувати твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; використовувати зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання (не поширюється на соціальну рекламу).

Споживачі, яким було завдано шкоди такою дискримінаційною рекламою, мають право на відшкодування відповідно до законодавства України.

Розмір штрафу за недотримання вимог у сфері реклами сягає 10 мінімальних заробітних плат.