Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Гавронщинської початкової школи Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Вимоги до кандидатів: директором Гавронщинської початкової школи Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості, а також фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі або уповноважена згідно з довіреністю особа, подає особисто наступні документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 • особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Про дату і місце проведення конкурсного відбору учасники конкурсу будуть повідомлені додатково.

Інформація про порядок проведення конкурсу

Конкурс складається з таких етапів:

 1. прийняття рішення про проведення конкурсу;
 2. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 3. затвердження складу конкурсної комісії;
 4. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 5. перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 6. допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 7. ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 8. проведення конкурсного відбору;
 9. визначення переможця конкурсу;
 10. оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір кандидата здійснюється за результатами:

 • письмового іспиту на знання перевірки законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вулиця Піонерська, 15, смт Макарів, Бучанський район, Київська область.

Додаткову інформацію про основні функціональні обов’язки, розміру та умов оплати праці можна отримати за тел. 0502332080, електронна пошта для листування osvitamakariv@ukr.net