Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Інформація про об’єкт оцінки

Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського призначення, на якій розміщено об’єкт нерухомого майна, що є власністю покупця.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вулиця Шевченка, 14А, с. Маковище, Бучанський район, Київська область, 08034

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі її у приватну власність шляхом продажу

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0700 га

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вулиця Шевченка, 14А, с. Маковище, Бучанський район, Київська область, 08034

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02)

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): комунальна власність

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 142 526,38 (сто сорок дві тисячі п’ятсот двадцять шість грн. 38 коп) згідно Витягу №3200543192023 із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сформований 20.042023.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться в конверті до секретаря конкурсної комісії за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

До підтверджуючих документів належать:

  • заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення);
  • копія установчих документів претендента;
  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок;
  • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, завірені їхніми особистими підписами, а також копії ліцензій оцінювачів;
  • копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
  • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним).

Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:
– суб’єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт, отриману відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
– відповідної кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно до чинного законодавства;
– досвід суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звітів про оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки земельних ділянок;
– письмова згода оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки земельних ділянок.

Кінцевий термін подання конкурсної документації — 21.07.2023 року до 16.00 години.

Дата конкурсу – 27 липня 2023 року.

Час проведення конкурсу – 14.30 год.

Місце проведення: Макарівська селищна рада, смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30, Бучанський район Київської область.

Телефон для довідок 095-604-10-42