Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (НЕК «УКРЕНЕРГО»), виробничий майданчик якого знаходиться за адресою: вул. Жовтнева, 112 Б, с. Наливайківка, Бучанський район, Київська область, повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство спеціалізується на експлуатації i технічному обслуговуванні енергетичного обладнання, трансформація та передача електроенергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) розподільчих мереж.

Найменування виробничого майданчика: ПС 750 кВ «Київська» структурного підрозділу: Північне територіальне управління обслуговування мережі Приватного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» «УКРЕНЕРГО».

При роботі обладнання виділяються забруднюючі речовини (т/рік): Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) – 0,000026; Титану діоксид – 0,000007; Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000127; Манган і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) – 0,000027; Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь – 0,000000002; Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель – 0,0000000032; Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому – 0,0000001; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,058428; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,000004; Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] – 0,011388; Оксид вуглецю – 0,000015; Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.) – 0,011569; Уайт-спірит – 0,064106; Ксилол – 0,016706; Гексафторид сірки (суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) – 0,034264.
Згідно розрахунків рівень забруднення атмосфери у межах гранично допустимої концентрації. Умови отримання дозволу – не перевищувати встановлені гранично допустимі викиди.

!!!Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до Київської обласної військової адміністрації за адресою:
01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1;
тел. +38 044 286 84 11,
zvern@koda.gov.ua.

Публікація в газеті «Макарівські вісті» від 02.09.2022 № 2 (11230)