Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ФІЛІЯ «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» (ФІЛІЯ «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ» (ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44768034.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, тел.: (044) 235-61-29; адреса ел. пошти: e-mail: dpforest22@gmail.com.

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: ФІЛІЯ «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»: 07820, Київська обл., Бучанський р-н, смт. Пісківка, вул. Привокзальна, 36.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Кодрянське лісництво: 08010, Київська обл., Бучанський р-н, смт. Кодра, вул. Незалежності, 56.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Кодрянське лісництво є діючим об’єктом. Виробнича діяльність, яку здійснює ФІЛІЯ «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: Кодрянське лісництво ФІЛІЯ «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» здійснює свою господарську діяльність, що пов’язана із використанням та відновленням лісових ресурсів.

Для забезпечення потреб в тепловій енергії адміністративного приміщення Кодрянського лісництва в адміністративному приміщенні встановлено твердопаливний котел STROPUVA S40, проектною потужністю 40 кВт. Котел встановлено та введено в експлуатацію в 2017 році, реконструкція, модернізація та технічне переоснащення з моменту введення в експлуатації не проводилась. Вид палива – дрова.

Джерелом викидів забруднюючих речовин на території промислового майданчику є димова труба твердопаливного котла.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 8,339106 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,018544 т/рік; оксид вуглецю – 0,020639 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,007739 т/рік; вуглецю діоксид – 8,276296 т/рік; азоту(1) оксид (N2O) – 0,001177 т/рік; метан – 0,001471 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,01324 т/рік.

Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Київську обласну військову адміністрацію за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел.: (044) 286-82-30, e-mail: doc@koda.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Публікація в газеті «Макарівські вісті» № 33(11280) від 18.08.2023