Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Макарівська селищна рада оприлюднює Заяву про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу».

Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу». Необхідність розроблення детального плану обумовлена визначенням планувальної організації та функціонального зонування, організацією транспортного і пішохідного руху, визначенням планувальних обмежень використання території, забезпеченням екологічних умов використання запроектованої території.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:орган згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Передбачувану процедуру громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: з 02.12.2021 по 16.12.2021;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.
в) дата, час і місце проведення громадських слухань: не передбачається проведення громадських слухань;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: у приміщенні Макарівської селищної ради за адресою: 08001, вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., а також на офіційному сайті: (http://makariv-rada.gov.ua/) протягом 15 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: приміщення Макарівської селищної ради за адресою: 08001, вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл.
Електронна адреса: makrada@ukr.net
Строк: з 02.12.2021 по 16.12.2021.
Відповідальна особа – Почупайло Є. В.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: приміщення Макарівської селищної ради за адресою: 08001, вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки реалізації проекту документу «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.


 

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу».

1) Замовник – Макарівська селищна рада Київської області (08001, вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл.).
2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу» виконана авторським колективом ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ» на підставі рішення Макарівської селищної ради Київської області від 27.06.2019 № 812-46-VII.

Метою розроблення детального плану території є:
– визначення планувальної організації;
– визначення планувальних обмежень використання території, переважних та супутніх видів використання території, містобудівних умов та обмежень;
– визначення комплексності напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
– організація транспортного і пішохідного руху;
– охорона і поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.

При розробленні детального плану враховуються: інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, спеціалізовані схеми охорони навколишнього природного середовища, тощо.

Детальним планом територій, згідно зі ст. 19, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальні плани території підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу» виконана авторським колективом ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ».

При розробці детального плану території були використані наступні вихідні дані:
– проект Схеми планування території Київської області;
– план топографічного знімання, який виготовлено у системі координат УСК 2000.

Під час розроблення детального плану було враховано наступні законодавчі та нормативні документи:
– Земельний кодекс України;
– Закон України «Про основи містобудування»;
– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
– Закон України «Про автомобільні дороги»;
– Закон України «Про дорожній рух»;
– Закон України «Про транспорт»;
– Закон України «Про автомобільний транспорт»;
– Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»;
– Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
– Закон України «Про охорону земель»;
– Закон України «Про енергозбереження»;
– Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;
– Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;
– Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
– Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173/96;
– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
– ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;
– ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд»;
– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
– ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
– постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;
– постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»;
– заходи «Обласна цільова програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням Київської обласної ради від 27.04.2018 № 401-21-VII.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.
Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.
Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно- захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів.
До сфери охоплення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу» відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

У процесі здійснення СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Київській області;
 2. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту детального плану:
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р.
  №3038-VІ із змінами;
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;
 • Постанова ВРУ «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24.12.1999. № 1359-XIV;
 • Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);
 • Закон України “Про охорону атмосферного повітря”;
 • Закон України “Про відходи”;
 • Закон України “Про екологічну мережу України”;
 • Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів у сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

3. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
4. Інші доступні джерела інформації.

4) Ймовірні наслідки:
Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва доріг з твердим покриттям;

б) для територій з природоохоронним статусом: території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: враховуючи географічне положення ділянки проектування наслідки реалізації
проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.
З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу» – без впровадження проектних змін та за можливості територіальна та/або технологічна альтернатива.
Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.
У разі незатвердження документу державного планування, а саме містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу», та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки району та області, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток території є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів. Розгляд територіальної альтернативи неможливий у зв’язку з узгодженістю просторового планування з наявними транспортними об’єктами, в ході проходження процедури стратегічної екологічної оцінки буде розглядатись варіанти технологічної альтернативи виконання проектних рішень проекту документу державного планування.
Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку. У ході розробки детального плану території та здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування буде розглядатись територіальна альтернатива розміщення об’єктів на запроектованій території та різні технологічні варіанти проектування комунікацій у відповідності до актуальної ситуації на місцевості.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.
Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • екологічні паспорти регіону;
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність запланованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
З метою забезпечення охорони природного середовища в межах території, що проектується та на суміжних ділянках, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території:

 • здійснення упорядкування проектних територій;
 • дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней та охоронних зон;
 • забезпечення території централізованою санітарною очисткою із запровадженням системи роздільного збирання відходів та своєчасного їх видалення, здійснення загального благоустрою території;
 • проведення комплексу заходів за умови необхідності з інженерної підготовки території та здійснення впорядкування поверхневого стоку.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;
3) Характеристика стану довкілля, умови життєдіяльності працюючих та населення, стан їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
6) Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;
7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення;
10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності);
11) Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.
Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення
обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.
За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання
Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до приміщення Макарівської селищної ради за адресою: 08001, вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл.
Відповідальна особа – Завідуючий сектором містобудування, архітектури та просторового планування Почупайло Є. В.
Строк подання зауважень і пропозицій – становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування «Детальний план території земельної ділянки розміщеної за адресою: Київська область Бучанський район смт Макарів для будівництва сміттєсортувального комплексу» (відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст. 10, п. 5, 6).