Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Рахунки для зарахування коштів у гривні, доларах США для реалізації проектів розвитку та відновлення життєдіяльності Макарівської селищної територіальної громади/ UAH, USD for the implementation of projects for the development and rehabilitation of Makariv community

Для зарахування коштів у національній валюті:

УДКСУ в Макарівському районі Київської області
Рахунок № UA058999980314121931000010826
Код ЄДРПОУ 37955989
Отримувач: ГУК у Київ. обл./Макарівська сел./50110000

Для зарахування коштів у USD:

Реквізити підприємства
Назва підприємства
ФIНУПРАВЛIННЯ МАКАРIВСЬКОI СР
IBAN Code
UA763052990000025303040100315
Назва банку
JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку
PBANUA2X
Адреса підприємства
UA 01001 Київська Бучанський смт Макарiв вул Димитрiя Ростовського б.30

Банки кореспонденти:
Рахунок у банку-кореспонденті
001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента
CHASUS33
Банк-кореспондент
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA


Рахунок у банку-кореспонденті
890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента
IRVT US 3N
Банк-кореспондент
The Bank of New York Mellon, New York, USA

For UAH remittances:

UDKSU in Makariv district Kyiv oblast
Account No. UA058999980314121931000010826
EDRPOU Code 37955989
Payee: MDT (Main department of Treasury) in Kyiv. obl./ Makarivska s./50110000

For USD remittances:

Company details
company Name
ФIНУПРАВЛIННЯ МАКАРIВСЬКОI СР
IBAN Code
UA763052990000025303040100315
Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Company address
UA 01001 Kyiv Buchansky village Makariv street Dymytriya Rostovskogo b.30

Correspondent banks
Account in the correspondent bank
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank
CHASUS33
Correspondent bank
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA


Account in the correspondent bank
890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank
IRVT US 3N
Correspondent bank
The Bank of New York Mellon, New York, USA