Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Звертаємо увагу громадян, що в разі зміни даних (наприклад зміна місця проживання, зміна прізвища, імені, по батькові, тощо) всі фізичні особи – платники податків зобов’язані протягом місяця з дня виникнення таких змін подавати контролюючим органам відомості про зміну таких даних.
Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників регламентовано Податковим кодексом України та Наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків».
Повідомлення фізичними особами контролюючих органів про зміну даних відбувається шляхом подання до контролюючих органів Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (Форма № 5 ДР) або Заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта (Форма № 5 ДРП).
Заява за ф. № 5ДР або Заява за ф. № 5ДРП подається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.
Іноземці та особи без громадянства подають документи до територіальних органів ДФС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або до ДФС.
Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР або Заяви за ф. № 5ДРП використовються дані документа, що посвідчує особу (паспорт), та інших документів, які підтверджують зміни таких даних. При поданні Заяви фізична особа зобов’язана подати відповідному контролюючому органу документи (оригінали після перевірки повертаються) та їх копії.
Подати Заяву за ф. № 5 ДР / Заяву за ф. № 5 ДРП, отримати консультацію щодо заповнення Заяви за ф. № 5 ДР / Заяви за ф. № 5 ДРП можливо у Центрах обслуговування платників ДПІ у районах ГУ ДФС у м. Києві та Центрі обслуговування платників ГУ ДФС у м. Києві, де також розміщені безкоштовні бланки Заяв.
Ознайомитись з адресами Центрів обслуговування платників м. Києва, режимом роботи Центрів обслуговування платників м. Києва, номерами телефонів, переліком послуг, що надаються в Центрах обслуговування платників м. Києва, а також завантажити бланки заяв та зразки заповнення можливо на субсайті kyiv.sfs.gov.ua клікнувши банер «Центри обслуговування платників м. Києва».
Додатково інформуємо, що ДФС України запроваджено новий електронний сервіс – подання відомостей для реєстрації фізичної особи / внесення змін до Державного реєстру засобами електронного сервісу «Електронний кабінет платника».
Тобто, подати Заяву за формою № 5ДР можливо засобами електронного сервісу «Електронний кабінет платника» на офіційному веб-порталі ДФС України, з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП).