Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
селищного голови
від «06» травня 2021 року
№ 92-о

ПОРЯДОК
організації проведення особистого та особистого
виїзного прийомів громадян у Макарівській селищній раді

І. Загальні положення

Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації і проведення особистого та особистого виїзного прийомів громадян у Макарівській селищній раді відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
Особисті та особисті виїзні прийоми громадян (далі – виїзні прийоми) проводяться з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими громадяни звертаються до керівництва Макарівської селищної ради, відповідно до чинного законодавства.
Особисті та особисті виїзні прийоми проводяться керівництвом Макарівської селищної ради згідно з затвердженими графіками, які розробляються відділом організаційної роботи та інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату селищної ради та її виконавчого комітету, затверджуються розпорядженням селищного голови і оприлюднюються у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті селищної ради.
Питання організації прийому громадян у Макарівській селищній раді, облік, реєстрація звернень громадян, контроль за виконанням доручень керівництва селищної ради покладаються на загальний відділ апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету (далі – загальний відділ апарату селищної ради).

ІІ. Порядок проведення особистого прийому громадян

Особистий прийом громадян селищним головою, секретарем ради, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Макарівської селищної ради проводиться в кабінеті селищного голови, секретаря ради, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради в установлені графіком дні, крім суботи, неділі та святкових днів.
Інформація щодо Порядку, місяця, дня, часу, місця проведення особистого прийому громадян керівництвом Макарівської селищної ради розміщується на офіційному веб-сайті Макарівської селищної ради та в її адміністративних приміщеннях в доступному для вільного огляду місцях.
Особистий прийом громадян керівництвом селищної ради проводиться за попереднім записом.
Попередній запис на особистий прийом здійснюється щоденно з 08.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів відповідальним за цю роботу працівником загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету у журналі особистого прийому громадян.
Громадянин може записатися на особистий прийом керівництвом Макарівської селищної ради особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб на особистий прийом записуються їх законні представники.
Для запису на особистий прийом керівництвом Макарівської селищної ради громадяни пред’являють документи, що посвідчують особу, передбачені Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», або військовий квиток (для військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів), або видане органом Пенсійного фонду України пенсійне посвідчення (далі – документи, що посвідчують особу), а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.
Працівник загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету, який проводить запис на особистий прийом керівництвом Макарівської селищної ради громадян, фіксує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (а для внутрішньо переміщених осіб – адресу, за якою особі може бути вручена офіційна кореспонденція), номери контактних телефонів громадянина, який записується на прийом, чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним.
Під час запису на особистий прийом громадянин (його представник) надає письмовий або усний виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою, що здійснюватиме особистий прийом, та копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті порушуваних питань. У разі якщо особа з обмеженими фізичними можливостями не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою селищної ради, оформлення такого письмового викладу питань здійснює працівник загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету.
У разі, якщо громадянин (його представник) через стан здоров’я, інвалідність або з інших причин не може прибути особисто для запису на особистий прийом керівництвом селищної ради, попередній запис здійснюється у визначений для запису час за контактним телефонним номером загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету.

Запис на особистий прийом керівництвом селищної ради не проводиться у разі звернення:

  • одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено по суті;
  • з питання оскарження рішення з порушенням терміну подання скарги, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
  • особи, визнаної судом недієздатною.

Про відмову у записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення працівником загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету, який проводить запис.
Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом селищної ради з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Працівник загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету оформлює реєстраційно-контрольні картки особистого прийому громадян, які виявили бажання потрапити на прийом до керівництва селищної ради.
Селищний голова, секретар ради, заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради чи керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради за результатами особистого прийому під час його проведення вносить у реєстраційно-контрольну картку резолюцію і віддає працівнику загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету для подальшої роботи та опрацювання.
За відсутності посадової особи селищної ради, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом проводить уповноважена нею посадова особа, про що відповідний працівник загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету повідомляє громадян, які прибули на особистий прийом.
У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою, громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистого прийому відповідною посадовою особою.
Про результати розгляду звернення громадянинові повідомляється письмово або усно (за його бажанням).
Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться особисто селищним головою, секретарем ради, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету ради першочергово у дні прийому згідно з графіком.
Хід додержання строків розгляду звернень, які надійшли під час особистого прийому контролюється відповідальним працівником загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету.
Особистий прийом керівників виконавчих органів селищної ради проводиться в робочих кабінетах у визначені ними дні та час з урахуванням вимог чинного законодавства та відповідно до затверджених графіків.

ІІІ. Порядок проведення особистого виїзного прийому громадян

Виїзний особистий прийом громадян проводиться селищним головою, секретарем ради, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету ради (далі – виїзний прийом) у населених пунктах Макарівської селищної територіальної громади, згідно з графіком, який складається відділом організаційної роботи та інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату селищної ради та її виконавчого комітету та затверджується розпорядженням селищного голови.
Організація виїзних особистих прийомів проводиться відповідальним працівником загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету спільно зі старостами сіл та селища, де заплановано проведення особистого виїзного прийому громадян селищним головою, секретарем ради, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету ради.
Виїзні прийоми громадян селищним головою, секретарем ради, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету ради проводяться в адміністративних приміщеннях населених пунктів Макарівської селищної ради за попереднім записом у дні й години, визначені графіком, відповідно до законодавства та цього Порядку.

ІV. Прийняття рішень за результатами особистого прийому

Після розмови і ознайомлення з документами заявника посадова особа, яка вела особистий прийом, може приймати за зверненнями наступні рішення:

  • про задоволення питання, порушеного під час прийому. При цьому надається доручення у письмовій чи усній формі відповідній посадовій особі про здійснення в зазначені терміни конкретних дій, які заносяться у реєстраційно – контрольну картку заявника. В таких випадках, за згодою заявника, письмова відповідь йому не надається;
  • про передачу питання, порушеного під час прийому, звернення для розгляду у відповідні виконавчі органи (управління, відділи і служби селищної ради), окремі підприємства, організації та установи. Якщо вирішення питання, порушеного у зверненні, не належить до повноважень селищної ради, воно пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин. Коли питання належить до повноважень селищної ради, посадова особа, яка веде особистий прийом, пише резолюцію у реєстраційно-контрольній картці заявника із зазначенням прізвища керівника виконавчого органу, завдання, яке необхідно виконати, та терміну виконання. Про результати розгляду обов’язково надається письмова відповідь заявнику за підписом посадової особи, яка вела особистий прийом;
  • про відмову у вирішенні питання заявнику повідомляються мотивовані причини відмови з посиланням на нормативно – правові акти, про що робиться відмітка у реєстраційно – контрольній картці, і надається обов’язкова письмова відповідь за підписом посадової особи, яка проводила особистий прийом, з роз’ясненням порядку оскарження рішення;
  • про надання роз’яснення по суті питання заявника згідно з чинним законодавством. У цьому випадку робиться відмітка у реєстраційно- контрольній картці заявника. У випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не дається, про що також робиться відмітка у картці. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому чи особистому виїзному прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому чи особистому виїзному прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

Облік звернень особистого та особистого виїзного прийомів ведеться загальним відділом апарату селищної ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Макарівській селищній раді.
Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об’єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень (рішень, резолюцій).
Відповідно до чинного законодавства не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством.
Контроль за виконанням доручень (рішень, резолюцій), наданих під час особистого виїзного прийому, здійснюється відповідальним працівником загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету.

V. Відповідальність посадових осіб

Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
До зазначених посадових осіб, які допустили неякісний розгляд звернень громадян і скарг, а також змусили громадян повторно звертатися до органів державної влади вищого рівня, за неналежне виконання службових обов’язків з розгляду звернень громадян застосовуються заходи дисциплінарного впливу, передбачені Кодексом законів про працю України.

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету ради                                          Н.Л. Бурнашева