Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

адреса: 08001, Бучанський р-н, смт Макарів, вул. ***

телефони: (04578) 6-01-49; ***

електронна пошта: makpmsd@i.ua

сайт: ***

Структура КНП «Макарівський центр ПМСД» МСР:

Головний лікарСоломенко Сергій Володимирович
(біографічна довідка)
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населенняМайстренко Віктор Григорович
Заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнстваКалмикова Валентина Сергіївна
Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатностіЗінова Раїса Василівна
Головний медичний братЩербина Андрій Володимирович
Головний бухгалтерБологова Віта Василівна

Основні напрямки діяльності:

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Макарівської селищної територіальної громади, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
– медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
– організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
– проведення профілактичних щеплень;
– планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
– консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
– взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
– організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
– забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
– упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
– участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
– участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
– участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Макарівській селищній територіальній громаді та шляхів їх вирішення;
– надання рекомендацій Макарівській селищній раді щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Макарівської селищної територіальної громади;
– медична практика;
– визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
– моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
– забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
– зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
– залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
– закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
– координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
– надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
– надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
– надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Макарівської селищної територіальної громади;
– організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
– інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Структурні підрозділи КНП «Макарівський центр ПМСД» МСР (22 фельдшерсько-акушерські пункти, 3 фельдшерські пункти, 9 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини):

 Назва підрозділуСпівробітники (посада, П.І.П)Адреса / електронна адреса / телефон
1Макарівська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар загальної практики – сімейний лікар Москалюк Володимир Афанасійович08001, Бучанський р-н, смт Макарів, ***
  -//-Лікар загальної практики – сімейний лікар Гіленко Тетяна Анатоліївна-//-
  -//-Лікар загальної практики – сімейний лікар Матійко Олена Петрівна-//-
  -//-Лікар загальної практики – сімейний лікар Писаренко Лариса Віталіївна-//-
  -//-Лікар загальної практики – сімейний лікар Сидоренко Людмила Миколаївна-//-
  -//-Лікар загальної практики – сімейний лікар Сосюк Юлія Олексіївна-//-
  -//-Лікар – педіатр Титаренко Леся Анатоліївна-//-
  -//-Лікар – педіатр Сидорчук Людмила Миколаївна-//-
2Андріївська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар ЗПСЛ –
Лерман Наталія Геннадіївна
08013, Бучанський р-н, с. Андріївка, ***
3Забуянська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар ЗПСЛ – Гончарова Галина Олександрівна08011, Бучанський р-н, с. Забуяння, ***
4Калинівська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар ЗПСЛ –
Бова Світлана Анатоліївна
08004, Бучанський р-н, с. Калинівка, ***
5Кодрянська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар ЗПСЛ – Вакантна посада08010, Бучанський р-н, смт Кодра, ***
6Копилівська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар ЗПСЛ – Вакантна посада08033, Бучанський р-н, с. Копилів, ***
7Мотижинська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар ЗПСЛ –
Тарасенко Катерина Василівна
08060, Бучанський р-н, с. Мотижин, ***
8Плахтянська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар ЗПСЛ –
Ткач Людмила Федосіївна
08030, Бучанський р-н, с. Плахтянка, ***
9Червонослобідська медична амбулаторія загальної практики-сімейної медициниЗавідувач амбулаторії, лікар ЗПСЛ – Вакантна посада08042, Бучанський р-н, с. Червона Слобода, ***
10Фельдшерський пункт с. БерезівкаФельдшер –
Бондарчук Катерина Вікторівна
08032, Бучанський р-н, с. Березівка, ***
11Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Борівка
Сестра медична –
Малашич Ганна Федорівна
08023, Бучанський р-н, с. Борівка, ***
12Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Великий Карашин
Фельдшер –
Апацька Людмила Миколаївна
08050, Бучанський р-н, с. Великий Карашин, ***
13Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Вільне
Фельдшер –
Кожухар Ірина Миколаївна
08055, Фастівський р-н, с. Вільне, ***
14Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Гавронщина
Фельдшер –
Зименко Ірина Степанівна
08003, Бучанський р-н, с. Гавронщина, ***
15Фельдшерський пункт с. ЗавалівкаФельдшер –
Дідченко Леся Дмитрівна
08040, Бучанський р-н, с. Завалівка, ***
16Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Колонщина
Фельдшер –
Міщенко Тетяна Олександрівна
08032, Бучанський р-н, с. Колонщина, ***
17Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Комарівка
Фельдшер –
Литвин Сергій Анатолійович
08020, Бучанський р-н, с. Комарівка, ***
18Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Королівка
Фельдшер –
Сидоренко Ірина Василівна
08012, Бучанський р-н, с. Королівка, ***
19Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Липівка
Фельдшер –
Кривенок Олена Вікторівна
08014, Бучанський р-н, с. Липівка, ***
20Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Людвинівка
Фельдшер –
Демиденко Ольга Іванівна
08045, Бучанський р-н, с. Людвинівка, ***
21Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Маковище
Фельдшер –
Мотрущенко Анастасія Олександрівна
08034, Бучанський р-н, с. Маковище, ***
22Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Мар’янівка
Фельдшер –
Вакантна посада
08051, Бучанський р-н, с. Мар’янівка, ***
23Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Наливайківка
Фельдшер –
Вовчок Катерина Сергіївна
08022, Бучанський р-н, с. Наливайківка, ***
24Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Небелиця
Фельдшер –
Бондаренко Богдан Олександрович
08024, Бучанський р-н, с. Небелиця, ***
25Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Ніжиловичі
Акушерка –
Силко Валентина Михайлівна
08021, Бучанський р-н, с. Ніжиловичі, ***
26Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Новосілки
Сестра медична –
Будяк Людмила Володимирівна
08070, Фастівський р-н, с. Новосілки, ***
27Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Пашківка
Фельдшер –
Чепурна Ірина Володимирівна
08062, Бучанський р-н, с. Пашківка, ***
28Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Рожів
Фельдшер –
Чапік Наталія Володимирівна
08043, Бучанський р-н, с. Рожів, ***
29Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Ситняки
Фельдшер –
Захарченко Марія Іванівна
08040, Бучанський р-н, с. Ситняки, ***
30Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Соснiвка
Фельдшер –
Кожухар Ірина Миколаївна
08054, Фастівський р-н, с. Соснiвка, ***
31Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Таврія
Фельдшер –
Русак Ганна Дмитрівна
08032, Бучанський р-н, с. Таврія, ***
32Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Фасова
Фельдшер –
Очеретюк Лариса Опанасівна
08044, Бучанський р-н, с. Фасова, ***
33Фельдшерський пункт х. ФермаФельдшер –
Ануленко Діана Федорівна
08012, Бучанський р-н, х. Ферма, ***
34Фельдшерсько-акушерський пункт
с. Юрів
Фельдшер –
Храмогін Ігор Миколайович
08041, Бучанський р-н, с. Юрів, ***

Квартальна, річна фінансова звітність

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності за останні три роки (якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону) – Відсутні.

Статут:
Статут (попередня редакція від 26.02.2021)
Статут (чинна редакція від 28.10.2021)

Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»
Договори на закупівлю товарів, робіт і послуг, учасником яких є КНП «Макарівський центр ПМСД» МСР оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та знаходяться у публічному доступі, ознайомитися з якими можна за посиланням https://prozorro.gov.ua/search/tender?edrpou=38462249

Інформація про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства https://spending.gov.ua/new/disposers/38462249/agreements

Реєстр боргових зобов’язань Відсутній.