Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Організаційно-методичні вказівки щодо
навчання працівників з питань цивільного захисту,
правил техногенної та пожежної безпеки

Відповідно до вимог статті 20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить:

 • здійснити навчання працівників з числа осіб керівного складу та фахівців визначених додатком 1 до Порядку’ функціонального навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області та після його проходження відповідні відомості про навчання з питань цивільного захисту внести до реєстру застрахованих осіб Державною реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • утворити навчальні групи та здійснити навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях шляхом курсового та індивідуального навчання за Програмою загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом ДСНС від 00 Об.20’14 № 310;
 • затвердити програми спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, та забезпечити проведення з ними занять безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях або на договірній основі навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області. Особливу увагу зосередити на порядку приведення у готовність спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту до дій у складі угрупування сил цивільного захисту, визначених для виконання завдань в особливий період;
 • провести з призначеними відповідальними особами з обслуговування фонду захисних споруд тренування щодо порядку дій із підготовкою таких споруд до укриття населення (укомплектування запасами матеріалів, обладнання, інструменту та засобами, необхідними для приведення у готовність захисних споруд), у тому числі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • організувати, відповідно до Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням затвердженого наказом МВС від 05.1 2,2019 № 1021, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р, за М» 108/34391, проведення під час прийняття на роботу і за місцем праці інструктажів працівників з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях розроблених на підставі програм підготовки працівників та чинних на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільною захисту, техногенної та пожежної безпеки;
 • визначити порядок проведення з працівниками занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 березня 2015р. за № 252/26697;
 • забезпечити проходження особами, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях інструктажів і навчання з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки спеціальної підготовки у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області.
 • щороку (рекомендуємо до 05 грудня) складати та узгоджувати з Бучанським районним управлінням Головного управління ДСНС України у Київській області та місцевим органом виконавчої влади графік проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань, (далі СОН, СОТ) з питань цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації на рік;
 • розробити та затвердити згідно з Порядком проведення СОН (СОТ) плани проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту, спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, об’єктових тренувань з питань цивільного захисту у закладах освіти;
 • забезпечити проведення навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області інструкторсько-методичних занять з керівництвом спеціальних об’єктових служб з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання, віднесених до однієї із категорій цивільного захисту або тих. хто продовжує виробничу діяльність в особливий період чи має в користуванні хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки;
 • забезпечити роботу об’єктових комісій з оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту із залученням представників Бучанського районного управління ГУ ДСНС України у Київській області;
 • відпрацювати практичні дії персоналу, застосовуючи засоби оповіщення, колективного та індивідуального захисту, у режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та воєнного стану, підтримання стійкості функціонування до, під час і після настання надзвичайної ситуації. За отриманими результатами внести необхідні уточнення та зміни до планів реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту на особливий період;
 • подати до місцевого органу виконавчої влади та Бучанського районного управління ГУ ДСНС України у Київській області звіту за результатами проведених спеціальних об’єктових навчань і тренувань;
 • забезпечити проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки за програмами навчання з питань пожежної безпеки з урахуванням вимог Порядку навчання населення (Перелік підприємств, установ та організацій України, які проводять навчання з питань пожежної безпеки оприлюднений на офіційному сайті ДСНС;
 • забезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклали занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо);
 • вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази і підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення ділянок, споруд, приміщені, для обладнання в них навчальних ділянок, пунктів, класів тощо;
 • обладнати (оновити) в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи га організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та забезпечити його наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, інформаційними стендами з доведення основних заходів, що виконуються підприємством, установою, організацією відповідно до об’єктового плану реагування на надзвичайні ситуації.