Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що згідно з абз.7-12 п. 286.5 ст.286 ПКУ платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо:

  • розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;
  • права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень п.п. 281.4 і 281.5 ст. 281 ПКУ;
  • розміру ставки земельного податку;
  • нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів (докумен-тів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю), контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом 10-ти робочих днів перерахунок суми податку та надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє ППР вважається скасованим (відкликаним).

Платник податків, який має у власності декілька земельних ділянок або право на декілька земельних часток (паїв), щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення має право звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю) – абзац шостий п. 286.5 ст. 286 ПКУ.

Фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані ППР щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з плати за землю, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.