Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації відображається, зокрема така інформація:
• відомості про декларанта (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або у визначених Кодексом випадках – серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України);
• відомості про об’єкти декларування, в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них;
• самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;
• ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

До одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.
В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. Контролюючому органу забороняється вимагати додаткові документи, крім передбачених підрозділом 9 прим. 4 розділу ХХ Кодексу.