Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до абзацу п’ятого частини 1 ст. 10 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) мають особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464, та не належать до платників єдиного внеску, визначених пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464, у тому числі: іноземцi, особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до частини 2 ст. 10 Закону №2464, особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Із особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви, укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору (абзац третій частини 3 ст. 10 Закону № 2464).

Базою нарахування єдиного внеску для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464 – (у 2023 році – 100500,0 грн.). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (у 2023році – 1474,00 грн.) за кожну особу (п. 3 частини першої ст. 7 Закону №2464).

Єдиний внесок для осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску встановлюється у розмірі, визначеному ст. 8 Закону №2464 (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою ст. 10 Закону № 2464).

Єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 % до визначеної бази нарахування єдиного внеску – частина 5 ст. 8 Закону № 2464.