Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Якщо Вам від 15 до 70 років, ви не маєте заробітку через відсутність роботи, готові та здатні приступити до роботи.

Також мають таку можливість:

 • особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
 • особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням штату працівників.

Такий статус надається з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за особистою заявою пошукача роботи :
• під час безпосереднього відвідування;
• в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного
веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія;
• або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Після реєстрації наші клієнти індивідуально співпрацюють з кар’єрним радником. Цей фахівець спочатку самостійно опрацьовує базу вакансій служби зайнятості, а також пропозиції роботи з інших джерел, аби під час прийому з клієнтом обговорювати й обирати прийнятні варіанти. Кар’єрні радники є індивідуальними консультантами осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці, зокрема через залучення до професійного навчання. Вони забезпечують супровід безробітних від дня звернення до центру зайнятості до факту працевлаштування.

Кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування. Зареєстрований безробітний протягом трьох робочих днів підписує запропонований індивідуальний план працевлаштування. Індивідуальний план працевлаштування може коригуватись у разі зміни обставин, які впливають на можливості працевлаштування безробітного.

Чому можуть відмовити в наданні статусу безробітного?

 1. Якщо встановлено факт зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи.
 2. Якщо безробітна особа не відвідує роботодавця та не подає в установлений строк без поважних причин письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування.
  За новим Законом про безробіття, в умовах війни, виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого візиту до центру зайнятості, за умови підтвердження безробітнім наміру перебувати у статусі безробітного не рідше, ніж 1 раз на 30 днів будь-якими засобами комунікації.
 3. Якщо на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного відсутні необхідні для прийняття такого рішення документи. ВПО та особи, які перебувають на території, де ведуться бойові дії, які не мають документів, що підтверджують періоди трудової діяльності, страхового стажу, заробітну плату, можуть отримати статус безробітного та соціальні виплати без зазначених документів. Визначення розміру допомоги буде здійснюватися на підставі відомостей, які містяться в реєстрах.
 4. Якщо ви не відповідаєте наступним критеріям: вік від 15 до 70 років, через відсутність роботи не маєте заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування.
 5. Якщо ви вже маєте статус безробітного.
 6. Якщо ви відмовились від пропозиції підходящої роботи в письмовій формі.
 7. Якщо ви не повернули кошти, отримані за період попередньої реєстрації, яка була припинена з наступних причин:
 • встановлення факту виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), в тому числі:
 • догляду за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, в разі отримання допомоги, компенсації та/або надбавки відповідно до законодавства;
 • батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
 • особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи;
 • припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
 • відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для зареєстрованого безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності) – відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації).

У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного ви можете повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.

З рішенням про надання (відмову в наданні) статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення тривалості та припинення виплати такого забезпечення можна ознайомитись під час відвідування вашого кар’єрного радника.

Які права і обов’язки має особа в статусі безробітного?

Права та обов’язки зареєстрованих безробітних визначені статтею 44 Закону України «Про зайнятість населення».

Зареєстровані безробітні мають право на:
– безоплатне одержання послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні; консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії);
– матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги;
– збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах;
– оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

Зареєстровані безробітні зобов’язані:

– самостійно або за сприяння центрів зайнятості здійснювати активний пошук роботи, зокрема це участь у конкурсних доборах роботодавців, відвідування ярмарків вакансій, тощо;
– відвідувати центри зайнятості, в якому вони зареєстровані, у визначений і погоджений з ними час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів;
– дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій кар`єрного радника щодо сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов’язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення;
– інформувати центр зайнятості протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації.

Відповідальність за достовірність поданих до центру зайнятості даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації/перереєстрації безробітного та призначення/поновлення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.

У разі невиконання зареєстрованим безробітним своїх обов’язків та зловживання ними, з нього може бути стягнено сума виплаченого забезпечення та вартості соціальних послуг.

Які умови та розмір виплат у зв’язку з безробіттям?

Якщо перед реєстрацією страховий стаж протягом року становить 6 і більше місяців, допомога у зв’язку з безробіттям призначається так:

Маєте страховий стаж:

 • до двох років – 50% від середньої заробітної плати;
 • від двох до шести років – 55% від середньої заробітної плати;
 • від шести до десяти – 60% від середньої заробітної плати;
 • понад десять років – 70% від середньої заробітної плати.

Мінімальний розмір допомоги для застрахованих осіб становить 1 800 грн, а максимальний розмір допомоги у зв’язку з безробіттям наразі не може перевищувати 150 відсотків мінімальної зарплати, тобто 9 750 гривень.

Також розмір виплати залежить від строку її отримання, а саме:

 • перші 90 календарних днів допомога виплачується в повному розмірі;
 • протягом наступних 90 днів – 80% від призначеного розміру,
 • надалі – 70% від призначеного розміру.

Внутрішньо переміщені особи та особи, які знаходяться на території бойових дій, які втратили необхідні документи (трудова книжка, документ про освіту тощо), теж можуть оформити статус безробітного. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат у цьому разі є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

Якщо безробітний перебуває за кордоном України більше ніж 30 днів, то виплата допомоги припиняється.

Якщо Ви внутрішньо переміщена особа або перебуваєте у зоні бойових дій та не маєте можливості звільнитись і забрати свою трудову книжку, можете припинити трудові відносини дистанційно – подавши заяву на ім’я роботодавця до центру зайнятості. Надалі маєте можливість також отримати статус безробітного та оформити допомогу.

Отримайте он-лайн консультацію за допомогою телеграм-каналу Київського обласного центру зайнятості: https://t.me/+fnLlSCkuIls1ZjVi
Чат-бот Київського обласного центру зайнятості: @test1874661bot
Пропонуємо ознайомитися з інформацією щодо актуальних подій та змін у роботі Київської обласної служби зайнятості на:

 • Фейсбук-сторінці (https://www.facebook.com/kyivobl),
 • Інстаграм-сторінці (https://www.instagram.com/kobl_cz/)
 • на сайті Київського ОЦЗ (https://kir.dcz.gov.ua/).