Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів» Макарівської селищної ради

Юридична адреса: 08001, Київська область, смт Макарів, ***
Фактична адреса: 08001, Київська область, смт Макарів, ***
телефон: ***
Електронна пошта: mrtarhiv@ukr.net

Завідувач – Єфремова Ірина Миколаївна

Станом на 01 січня 2022 року на зберіганні в архівній установі наявні 298 фондів у кількості 34112 справ.

Трудовий архів – установа для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, для забезпечення збереженості документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування, що розташовані на території громади.

Основними завданнями Трудового архіву є: приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися; науково-технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву; облік документів, що зберігаються, створення до них необхідного пошукового і довідкового апарату; організація користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видача у встановленому Деркомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним особам і громадянам.