Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Борівської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області:
місцезнаходження: 08023, вул. Центральна, будинок 32Б, село Борівка, Бучанський район, Київська область

Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Директором Борівської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості, а також фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 • Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи, які зазначені в переліку подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення Відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради за адресою: Київська область, смт Макарів, вулиця Освіти, 15.

Дата і місце проведення конкурсного відбору учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) затвердження складу конкурсної комісії;
4) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
5) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
6) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
8) проведення конкурсного відбору;
9) визначення переможця конкурсу;
10) оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір кандидата конкурсу здійснюється за результатами:

 • письмового іспиту на знання перевірки законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Дашьян В.О. (тел. 0502332080), електронна пошта osvita@makariv-rada.gov.ua