Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Інформація про об’єкт оцінки

Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського призначення, на якій розміщено об’єкт нерухомого майна, що є власністю покупця.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вулиця Корольова Сергія (Гагаріна), 7-Д, смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі її у приватну власність шляхом продажу

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0304 га

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вулиця Корольова Сергія (Гагаріна), 7-Д,
смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудову (КВЦПЗ 03.15)

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): комунальна власність

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): 82687,73 (вісімдесят дві тисячі шістсот вісімдесят сім грн. 73 коп.) згідно Витягу №НВ-9937726352024 із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сформований 24.04.2024.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до Макарівської селищної ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу і складається з:

 • конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
 • документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
 • підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2);
 • письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
 • інформація про претендента:
  • наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;
  • інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.
 • копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

 • складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;
 • відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами оцінювача, виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
 • переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
 • переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства;
 • досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Кінцевий термін подання конкурсної документації — 10.05.2024 року до 16.00 години.

Дата конкурсу – 15 травня 2024 року.

Час проведення конкурсу – 14.30 год.

Місце проведення: Макарівська селищна рада, смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30, Бучанський район Київської область.

Телефон для довідок 095-604-10-42