Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування «Детальний план території для будівництва об’єкту дорожнього сервісу та магазину на земельній ділянці площею 0,7000 га з кадастровим номером 3222783200:06:006:0091, яка знаходиться поблизу с. Копилів Бучанського району Київської області» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 08-11-3224-23

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості в рамках громадського обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки, Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області інформує:

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:
  Містобудівна документація «Детальний план території для будівництва об’єкту дорожнього сервісу та магазину на земельній ділянці площею 0,7000 га з кадастровим номером 3222783200:06:006:0091, яка знаходиться поблизу с. Копилів Бучанського району Київської області».
  Метою розроблення вищезазначеної містобудівної документації є: обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови, використання території населеного пункту в інтересах громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області.
 3. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення: з 28.11.2023 р. та триватиме до 28.12.2023 р.
 4. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді (у тому числі в електронному вигляді) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил на адресу Макарівської селищної ради: вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., 08001 та на офіційну електронну адресу: info@makariv-rada.gov.ua, makrada@ukr.net.
 5. Дата проведення запланованих громадських слухань: 15.12.2023 р.
 6. Час проведення запланованих громадських слухань: о 15:30 годині.
 7. Місце проведення запланованих громадських слухань: у приміщенні Макарівської селищної ради (вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., 08001).
 8. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: з Проектом документа державного планування та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можливо ознайомитись на офіційному веб-сайті Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області (https://new.makariv-rada.gov.ua/), а також у приміщенні Макарівської селищної ради (адреса: вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., 08001), протягом 30 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
 9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області за адресою: вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., 08001.
  Електронна адреса: info@makariv-rada.gov.ua, makrada@ukr.net.
  Строки подання зауважень і пропозицій: з 28.11.2023 р. та триватиме до 28.12.2023 р.
 10. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області (адреса: вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., 08001).
 11. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки реалізації проекту «Детальний план території для будівництва об’єкту дорожнього сервісу та магазину на земельній ділянці площею 0,7000 га з кадастровим номером 3222783200:06:006:0091, яка знаходиться поблизу с. Копилів Бучанського району Київської області» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Повідомлення про оприлюднення ДПТ та звіту СЕО

Проєкт ДДП, звіт СЕО та графічні матеріали