Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Право на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», мають:

– фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства);

– громадські об’єднання без статусу юридичної особи;

– юридичні особи.

1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

2. Запит на інформацію подається до Макарівської селищної ради в усній, письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, або по телефону.

3. Запит на інформацію подається у довільній формі.

4. Запит на інформацію повинен містити:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо є такий);

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, допомогу їй в його оформленні надає працівник загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. Спеціалісти загального відділу апарату селищної ради та її виконавчого комітетунадають консультації щодо оформлення запиту на інформацію.