Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «МІКОФОРТ» (скорочене найменування суб’єкта господарювання – ТОВ «НВП «МІКОФОРТ». Код ЄДРПОУ: 45361729. Контактний номер телефону: +38(04578)60127. Електронна адреса: mikofort@ukr.net Юридична адреса (місцезнаходження суб’єкта господарювання): 08003, Київська обл., Бучанський район, с.Гавронщина, пров.Польовий, буд.3-А) заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкту за адресою: 08003, Київська обл., Бучанський район, с.Гавронщина, пров.Польовий, буд.3-А.

Метою отримання дозволу на викиди є визначення всіх джерел впливу на атмосферне повітря та подальша сплата екологічного податку.

Діяльність об’єкту не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», так як пакування рослинних продуктів не перевищує обсяг 50 тонн на добу.

Загальний опис об’єкта. Підприємство спеціалізується на виробництві екологічно безпечного нетоксичного препарату «Мікосан» – стимулятор росту рослин з фунгіцидними властивостями відповідно до ТУ У 20.2-2443907010-001:2023 (виробнича потужність – 50 т/рік та 200 кг/добу) та дієтичної добавки «Мікотон», відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи зв №12.2-18-2/8497 від 05.07.2023 (виробнича потужність – 3 т/рік та 12 кг/добу). Сировиною являється: гриб трутовик звичайний, калію гідроксид, сіль вуглеамонійна харчова, вода. Технологічний процес наступний: приймання сировини (гриб трутовик звичайний), його зовнішній огляд та лабораторний аналіз; первинне подрібнення вручну; термічна обробка сировини з додаванням лугу, в результаті якого відбувається відділення грибного екстракту («Мікосан») від нерозчинного залишку грибної маси (в подальшому проходить процес подрібнення -«Мікотон»).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість джерел викиду – 3. В атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості, т/рік: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,46912; калію гідроксид – 0,000000013 .

Об’єкт відноситься до 3 групи, відповідно до наказу Мінекоресурсів України від 10 травня 2002 року №177, зареєстровано в Мін’юсті 22 травня 2002 року за №445/6733 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, викидів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» та наказу №108 від 09.03.2006 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців». Враховуючи вищезазначене та відсутність перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин, заходи щодо скорочення викидів та природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачені та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для даного об’єкту не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

!!!Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел.: (044) 286-84-11; ел. пошта: doc@koda.gov.ua.

Публікація в газеті «Нова Доба» від 02.10.2023 № 38 (208)