Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «СКАНІЯ УКРАЇНА» оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Повне найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ, скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ з ІІ «СКАНІЯ УКРАЇНА».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 30107866.

Місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: юридична адреса: 03191, місто Київ, Кільцева дорога, буд. 1; керівник – Йюде Хокан Вільгельм; тел.: +38(044) 363 03 63, електронна пошта: info.su@scania.ua. Основний вид економічної діяльності підприємства – 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: вул. Київська, 37, с.Калинівка, Бучанський район, Київська область, 08004.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Відомості про наявність висновку з ОВД, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає процедурі: Висновок з оцінки впливу на довкілля ТОВ з ІІ «СКАНІЯ УКРАЇНА» відсутній, оскільки згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність даного підприємства не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

ТОВ з ІІ «СКАНІЯ УКРАЇНА» спеціалізується на технічному обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів, торгівлі автотранспортними засобами, оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Джерелами викиду забруднюючих речовин проммайданчику є газова котельня, обладнана двома котлами Buderus Logana GE615 потужністю 1,32 МВт кожний, дві газові свічки продувки газопроводу котлів, пост мийки, водопідігрівачі мийки, що працюють на дизпаливі (дві одиниці), пост діагностики, верстати механічної обробки металу, постів на ПО і ТР автомобілів, пост ремонту вантажних автомобілів, пост ремонту гальмівних вузлів та електрообладнання, пост ремонту паливної апаратури, пост мийки вузлів та агрегатів, пост зарядки акумуляторів, пост зарядки електрокарів, пост ремонту автомобілів та автобусів, дільниця ремонту та рихтовки автомобілів, резервуар зберігання масла, дизель-генератор аварійного електропостачання та малярне відділення (для точкового фарбування кузовів автомобілів).

До атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: азоту діоксид, азоту оксид, ангідрид сірчистий, ацетон, бутилацетат, вуглеводні насичені C12 – C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, вуглецю діоксид, емульсол, етилацетат, залізо оксид (у перерахунку на залізо), кремнію діоксид, ксилол, марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю), масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.), метан, натрію гідроокис, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, ртуті оксид червоний (у перерахунку на ртуть), свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець), сірчана кислота, сольвент нафта, спирт бутиловий, спирт етиловий, титану діоксид, толуол та хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому). Обсяг викидів забруднюючих речовин при максимальному навантаженні може скласти 45,14 т/рік (з яких вуглецю діоксид складе 28,35 т/рік, 63% від валового викиду).

На межі визначеної СЗЗ та найближчої житлової забудови згідно розрахунків розсіювання концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі норми. Заходи щодо скорочення викидів не плануються. Зазначені у матеріалах пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають гранично допустимим викидам затвердженим законодавством.

Господарська діяльність підприємства ТОВ з ІІ «СКАНІЯ УКРАЇНА» не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

!!! Зауваження та пропозиції щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ з ІІ «СКАНІЯ УКРАЇНА» подавати протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення до Київської обласної військової адміністрації за адресою: площа Лесі Українки, 1, Київ, 01196, тел. (044) 286 84 еmail: doc@koda.gov.ua, zvern@koda.gov.ua.

Публікація в газеті «ЕКСПРЕС ОБ’ЯВА» № 13-14 (5452) 10.04.2024