Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Товариство з обмеженою відповідальністю «БВС РИТЕЙЛ» АЗС № 23 повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС, що розташоване вздовж автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп км 40+400 (праворуч) на території села Колонщина Бучанського району Київської області).

Підприємство спеціалізується на заправці автомобілів та інших самохідних машин паливом (бензином, дизпаливом та зрідженим вуглеводневим газом).
Джерелами утворення забруднюючих речовин є резервуари для тимчасового зберігання палива та паливо-розподільні колонки, пункт АГЗП, який призначено для приймання, тимчасового зберігання та заправки автотранспорту, що обладнаний газобалонним устаткуванням на зрідженому вуглеводневому газу, дизельний генератор.

В атмосферне повітря будуть виділятися наступні забруднюючі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом – 0,0001 т/рік, а саме: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,0001 т/рік; Азоту (1) оксид (N2O) – 0,000004 т/рік; Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 0,0002 т/рік; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0001 т/рік; Оксид вуглецю – 0,0004 т/рік; Вуглецю діоксид – 0,107 т/рік; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0001 т/рік; Пропан – 0,128 т/рік; Бутан – 0,187 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий в перерахунку на вуглець) – 0,05106 т/рік; Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,030 т/рік; Метан – 0,000001 т/рік.
Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди.

!!!Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1; Тел. +38 044 286 84 11, zvern@koda.gov.ua.

Оголошення про наміри опубліковане в газеті «Макарівські вісті» від 26.08.2022 № 19 (11229)