Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту містобудівної документації, початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та проведення громадських слухань «Детального плану території для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на земельних ділянках загальною площею 0,8099 га, кадастрові номери: 3222788001:01:018:0002, 3222788001:01:020:0028, 3222788001:01:020:0035, які знаходяться в с. Фасова Бучанського району Київської області»

Містобудівна документація розроблена Проектним інститутом Служби безпеки України на замовлення Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області на підставі рішення Макарівської селищної ради від 08 лютого 2024 року №761-30-VIІІ, договору на розроблення містобудівної документації №13-24 та завдання на розроблення детального плану території.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області.

Детальний план території розроблений з метою: визначення функціонального призначення території, деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту (с. Фасова), уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Межі території проектування, для якої розробляється документація, визначені згідно з завданням на розроблення детального плану території, відповідно до викопіювання з діючого генерального плану с. Фасова Бучанського (кол. Макарівського) району Київської області.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН – Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Ознайомитися з проектом містобудівної документації (текстові та графічні матеріали) можливо у Макарівській селищній раді (відділ містобудування, архітектури та просторового планування), за адресою: вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001, з 07 травня 2024 року по 07 червня 2024 року включно та на офіційному веб-сайті Макарівської селищної ради https://new.makariv-rada.gov.ua/ (текстові матеріали).

Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації відбудеться 27 травня 2024 року о 16:00 у Макарівській селищній раді (відділ містобудування, архітектури та просторового планування), за адресою: вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001.

У громадських слуханнях можуть брати участь:

  • громадськість;
  • уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;
  • уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється документація;
  • представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

Окрім цього, повідомляємо, що у вільному доступі протягом п’яти календарних днів до дати проведення громадських слухань (у тому числі у вихідні дні та в неробочий час) можна ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації на паперових носіях: 24, 27 та 28 травня 2024 року з 13:00 до 14:00, 25 та 26 травня 2024 року з 17:00 до 18:00 у Макарівській селищній раді (відділ містобудування, архітектури та просторового планування), за адресою: вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за поштовою адресою: вулиця Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001, та на електронну пошту: makrada@ukr.net у строк визначений для проведення процедури громадського обговорення, що становить не менше 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації: 07 травня 2024 року по 07 червня 2024 року.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) 07 червня 2024 року.

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Євген ПОЧУПАЙЛО – начальник відділу містобудування, архітектури та просторового планування Макарівської селищної ради, тел.: (095) 280-73-55.