Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування – «Детальний план території для будівництва логістичного комплексу на земельній ділянці площею 8,2170 га з кадастровим номером 3222783200:03:003:0131, яка знаходиться поблизу с. Копилів Бучанського району Київської області».

Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: «Детальний план території для будівництва логістичного комплексу на земельній ділянці площею 8,2170 га з кадастровим номером 3222783200:03:003:0131, яка знаходиться поблизу с. Копилів Бучанського району Київської області». Необхідність розроблення детального плану обумовлена визначенням просторової композиції і параметрів забудови, організацією транспортного і пішохідного руху, визначенням планувальних обмежень використання території.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: орган згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Передбачувану процедуру громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: 09.11.2023 по 18.11.2023;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил;
в) дата, час і місце проведення громадських слухань: не передбачається проведення громадських слухань;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: в приміщені Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за (адреса: вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., 08001), а також на офіційному сайті (https://new.makariv-rada.gov.ua/) протягом 10 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області за адресою: вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., 08001.
Електронна адреса: info@makariv-rada.gov.ua, makrada@ukr.net.
Строк: 09.11.2023 по 18.11.2023.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: у приміщенні Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: вул. Димитрія Ростовського, 30, смт Макарів, Київська обл., 08001.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки реалізації проекту документа «Детальний план території для будівництва логістичного комплексу на земельній ділянці площею 8,2170 га з кадастровим номером 3222783200:03:003:0131, яка знаходиться поблизу с. Копилів Бучанського району Київської області» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки