Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ДП “Клавдіївська науково-дослідна станція» розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

ПОВІДОМЛЕННЯ