Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Інформаційне повідомлення
про оприлюднення проєкту містобудівної документації, початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та проведення громадських слухань «Детального плану території для будівництва центру по продажу та обслуговування вантажних автомобілів на земельних ділянках загальною площею 5,0063 га, кадастрові номери: 3222783201:01:029:0025, 3222783201:01:029:0026, 3222783201:01:029:0028, які знаходяться в с. Копилів Бучанського району Київської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку для нього

Містобудівна документація розроблена Проектним інститутом Служби безпеки України на замовлення Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області на підставі рішення Макарівської селищної ради від 27 жовтня 2023 року №680-27-VIII, договору на розроблення містобудівної документації №27-23 та завдання на розроблення детального плану території.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області.

Детальний план території розроблений з метою: визначення функціонального призначення території, деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту (с. Копилів), уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Межі території проєктування, для якої розробляється документація, визначені згідно з завданням на розроблення детального плану території, відповідно до викопіювання з діючого генерального плану с. Копилів Бучанського (кол. Макарівського) району Київської області.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН – Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Мета стратегічної екологічної оцінки проєкту: сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування (далі – ДДП).

Громадські слухання та презентація проєкту містобудівної документації відбудеться «08» лютого 2024 р. о 11.00 в приміщенні Макарівської селищної ради за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30.

У громадських слуханнях можуть брати участь:

  • громадськість;
  • уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;
  • уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється документація;
  • представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

Відповідно до листа Бучанської районної військової адміністрації Київської області №01.3-36/1738 від 06.09.2022 про вжиття заходів з мінімізації доступу до інформації, матеріали проєкту містобудівної документації на місцевому рівні не публікуються на офіційному веб-сайті сільської ради, оскільки підлягають обмеженню на період дії правового режиму воєнного стану.

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації та звітом про СЕО до нього можливо в приміщенні Макарівської селищної ради, за адресою: 08001, Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30 з «11» січня 2024 р. по «09» лютого 2024 р. включно та на офіційному порталі Макарівської селищної ради https://new.makariv-rada.gov.ua/.

Окрім цього, повідомляємо, що у вільному доступі протягом п’яти календарних днів до дати проведення громадських слухань (у тому числі у вихідні дні та в неробочий час) можна ознайомитися з матеріалами проєкту містобудівної документації на паперових носіях: «03», «04» лютого 2024 року з 13.00 год. до 14.00 год., «05», «06» та «07» лютого 2024 року з 17.00 год. до 18.00 год. за адресою: 08001, Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за поштовою адресою: 08001, Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30 та за електронною адресою: makrada@ukr.net у строк визначений для проведення процедури громадського обговорення, що становить не менше 30 днів з дня оприлюднення проєкту містобудівної документації: «11» січня 2024 р. по «09» лютого 2024 р. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) «09» лютого 2024 р.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту ДДП відсутня.

Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування наведена у звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту ДДП, а також розміщена на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Євген ПОЧУПАЙЛО – начальник відділу містобудування, архітектури та просторового планування Макарівської селищної ради, тел.: (095) 280-73-55.