Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Юридичний відділ апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету

Юридична адреса: 08001, Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. ***
Телефон – ***
Електронна адреса – jurist@makariv-rada.gov.ua

Структура юридичного відділу апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету:

Начальник юридичного відділу апарату – Шурда Ольга Василівна
Головний спеціаліст юридичного відділу – Дорошук Алла Вікторівна
Головний спеціаліст юридичного відділу – Мудрак Віталій Миколайович

Юридичний відділ апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету (далі – юридичний відділ) є структурним підрозділом апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету і підпорядковується селищному голові та його заступнику згідно з відповідним розподілом функціональних обов’язків.
Основними завданнями юридичного відділу є проведення претензійної, позовної та договірної роботи, а також організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів селищною радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, захист прав та законних інтересів селищної ради та її виконавчих органів у судах та інших органах.

Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • перевіряє на відповідність чинному законодавству проекти рішень, які виносяться на розгляд селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови шляхом їх візування начальником юридичного відділу, а в разі його відсутності – особою, яка його заміщає, за обов’язкової наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів селищної ради або осіб, що їх заміщують;
 • готує за дорученням селищного голови, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, керуючого справами виконавчого комітету селищної ради, секретаря селищної ради довідкові матеріали щодо чинного законодавства;
 • вносить пропозиції селищному голові про зупинення дії рішень виконавчого комітету, що суперечать Конституції України та іншим нормативно – правовим актам України;
 • готує проекти господарських та інших договорів, що укладаються селищною радою.
 • представляє у встановленому порядку інтереси селищної ради у всіх судах всіх інстанцій та інших органах при розгляді спірних питань та спорів, організовує претензійну і веде позовну роботу;
 • аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, що стосуються претензійно-позовної або договірної роботи, результати претензійної і позовної роботи;
 • бере участь у врегулюванні спорів у досудовому порядку;
 • здійснює контроль за претензійно-позовним провадженням, у тому числі на стадії виконання судових рішень;
 • супроводжує виконавчі провадження щодо примусового виконання судових рішень та рішень інших органів, у яких селищна рада є стягувачем або боржником;
 • супроводжує провадження у судових справах, по яких селищна рада є учасником;
 • здійснює розроблення типових форм договорів;
 • готує пропозиції щодо внесення змін до типових форм договорів, діючих договорів;
 • готує висновки, пропозиції щодо поліпшення претензійно-позовної та договірної роботи;
 • здійснює організаційно-технічні заходи (реєстрація, облік, зберігання) з забезпечення ведення претензійно-позовної та договірної роботи;
 • надає організаційну, консультаційну та методичну допомогу структурним підрозділам селищної ради з питань, пов’язаних з претензійно-позовною та договірною роботою;
 • бере участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ, організацій відповідно до компетенції відділу, робить висновки щодо них, у разі необхідності готує проекти відповідей;
 • за дорученням селищного голови або його заступників надає консультації з правових питань структурним підрозділам селищної ради, надає правову допомогу комісіям та депутатам селищної ради;
 • бере участь за дорученням селищного голови або його заступників у роботі консультативних дорадчих та інших органів, служб та комісій, що створюються при селищній раді;
 • забезпечує систематизований облік і зберігання опублікованих в офіційних друкованих виданнях текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що знаходяться у відділі, підтримує їх у контрольному стані, у тому числі з використанням відповідних комп’ютерних програм.