Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Сектор з питань служби в органах місцевого самоврядування та управління персоналом апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету

Адреса: 08001, Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. ***
Телефон – ***
Електронна адреса – kadry@makariv-rada.gov.ua

Структура сектору з питань служби в органах місцевого самоврядування та управління персоналом апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету:
Завідувач сектору – Левковська Світлана Анатоліївна
Головний спеціаліст сектору –

Сектор з питань служби в органах місцевого самоврядування та управління персоналом (далі – Сектор) входить в склад апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету (далі – селищна рада), утворений рішенням селищної ради від 27.11.2020 № 004-01-VIII згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Основними завданнями Сектору є:

1) участь у роботі засідань виконавчого комітету, засіданнях комісій та нарадах селищної ради за напрямами діяльності;
2) надання пропозицій, проектів розпоряджень з питань управління персоналом;
3) проведення консультацій, надання методичних рекомендацій з питань управління персоналом працівникам селищної ради;
4) взаємодія зі структурними підрозділами селищної ради з питань, що належать до компетенції Сектору;
5) одержання у встановленому законодавством порядку від посадових осіб селищної ради інформації, матеріалів та пояснень (у тому числі письмових), необхідних для здійснення покладених на них завдань;
6) обробка персональних даних відповідно до чинного законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених обов’язків;
7) внесення на розгляд селищному голові доповідних записок, пропозицій з питань, що віднесені до компетенції Сектору;
8) вимагання чіткого дотримання законодавства з питань кадрової роботи, служби в органах місцевого самоврядування, повернення документів, матеріалів, інформації на доопрацювання.

Основні напрями діяльності Сектору:
• реалізація державної політики з питань управління персоналом в селищній раді;
• забезпечення здійснення селищним головою своїх повноважень з питань управління персоналом;
• надання практичної і методичної допомоги структурним підрозділам селищної ради з питань управлінської діяльності;
• добір персоналу в селищній раді;
• прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
• здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
• контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах селищної ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів;
• документальне оформлення вступу працівників на службу, її проходження та припинення, надання відпусток тощо.