Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Загальний відділ апарату ради та її виконавчого комітету

Адреса: 08001, Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. ***.
Телефон: ***
Електронна адреса: info@makariv-rada.gov.ua; makrada@ukr.net

Кількість працівників 3:
начальник відділу – Луценко Валентина Іванівна
головний спеціаліст – Пархомчук Світлана Олексіївна
завідувач архіву – Проценко Антоніна Олександрівна

Основні завдання і функції відділу:
Документаційно-технічне забезпечення діяльності керівництва, Макарівської селищної ради, ведення в апараті виконавчого комітету Макарівської селищної ради діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам та іншим структурним підрозділам селищної ради.
Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань документаційно-технічного забезпечення:
• організовує діловодство, забезпечує єдиний порядок роботи з документами в селищній раді відповідно до чинних правил;
• приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву Макарівської селищної ради вхідну кореспонденцію, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, розпорядження селищного голови, інші документи Макарівської селищної ради;
• забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію, надісланими поштою та засобами факсимільного зв’язку, а також за документами, складеними на виконання запитів на інформацію;
• забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів в селищній раді;
• забезпечує реалізацію державної політики щодо безперешкодного здійснення конституційних прав громадян та їх об’єднань звертатися із заявами (клопотаннями), пропозиціями (зауваженнями) щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів.