Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відділ містобудування, архітектури та просторового планування Макарівської селищної ради

Адреса: 08001, Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. ***.
Телефон: (095) 280-73-55
Електронна адреса: archit@makariv-rada.gov.ua; architecture_mtg@ukr.net

Приймальні дні: вівторок, четвер з 9:00 до 13:00
Обідня перерва: з 13:00 до 14:00

Структура відділу:

Начальник відділуПочупайло Євген Васильович
Головний спеціалістКрук Наталія Валеріївна

Відділ містобудування, архітектури та просторового планування є виконавчим органом Макарівської селищної ради, утворений Макарівською селищною радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Відділ є підконтрольним та підзвітним Макарівській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету Макарівської селищної ради, селищному голові та заступнику селищного голови відповідно до розподілу повноважень.

Основним завданнями відділу є:
• Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури та будівництва в межах території Макарівської селищної ради.
• Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, архітектури, будівництва та земельних відносин, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні, здійснення контролю за їх реалізацією та моніторингу.
• Організація планування територій на місцевому рівні, аналіз реалізації містобудівної документації в межах території Макарівської селищної ради, організація розробки проектної документації, ініціювання проведення експертизи проектної документації і подання на затвердження у встановленому законодавством порядку містобудівних програм, схеми просторового планування населених пунктів Макарівської селищної ради, генеральних планів населених пунктів Макарівської селищної ради, іншої містобудівної та проектної документації.
• Забезпечення діяльності архітектурно-містобудівної ради.
• Забезпечення проведення громадських слухань проектів щодо врахування громадських інтересів.
• Проведення містобудівного моніторингу на території Макарівської селищної ради.
• Створення і ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру та інших матеріалів пов’язаних з діяльністю Сектору Макарівської селищної ради.
• Сприяння діяльності місцевих організацій, творчих спілок у сфері містобудування, архітектури та культурної спадщини.
• Підготовка та подання на затвердження Макарівської селищної ради відповідних містобудівних програм.
• Погодження комплексного благоустрою території, узгодження місця розташування об’єктів та архітектурно-об’ємні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва.
• Визначення відповідності намірів та стратегії забудови земельної ділянки вимогам чинного законодавства, державним будівельним нормам, стандартам, правилам для подальшої розробки замовником проектної документації, надання відповідних витягів, надання суб’єктам містобудівної діяльності у встановленому порядку містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також іншої інформації з будівельного реєстру відповідно до законодавства в межах своїх повноважень.
• Видача відповідно до закону будівельних паспортів забудови земельних ділянок;
• Розгляд заяв про намір встановити ТС та про оформлення паспортів прив’язки ТС, оформлення, видання, продовження строку їх дії, призупинення, а також анулювання паспортів прив’язки ТС.
• Розгляд заяв щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та підготовка проектів рішень виконавчого комітету Макарівської селищної ради про присвоєння (зміну) поштових адрес об’єктам нерухомого майна.
• Розгляд заяв про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки та підготовка відповідних проектів рішень виконавчого комітету Макарівської селищної ради.
• Розгляд заяв по процедурі переведення житлового приміщення в нежитлове та навпаки, що здійснюється в порядку, встановленому органом місцевого самоврядування.
• Розгляд пропозицій суб’єктів містобудування щодо визначення території вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, надання відповідної інформації з цих питань.
• Видача витягів з генеральних планів для землевпорядної документації.
• Взяття участі в межах своїх повноважень у вирішенні земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
• Аналіз матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяння своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.
• Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
• Здійснення прийому громадян та юридичних осіб з питань архітектури та будівництва на території Макарівської селищної ради.