Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відділ економічного розвитку та управління комунальним майном Макарівської селищної ради

Адреса: 08001, вул. ***, смт Макарів, Бучанський р-н, Київська обл.
Електронна адреса: econ@makariv-rada.gov.ua

Начальник відділу – Левковський Микола Петрович
Заступник начальника відділу –
Головний спеціаліст – Бруквенко Наталія Володимирівна
Спеціаліст І категорія – Грибенюкова Інна Миколаївна
Спеціаліст І категорії – Шарабуряк Алла Василівна
Спеціаліст І категорії – Пухальська Надія Олександрівна

Основні завдання Відділу:

 1. У сфері економіки:
  1) Здійснення аналізу стану і тенденції економічного і соціального розвитку населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;
  2) Розроблення програм економічного і соціального розвитку Макарівської селищної територіальної громади та пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку до обласної державної адміністрації;
  3) Розробляє пропозиції до проектів бюджету Макарівської селищної територіальної громади, які стосуються її економічного і соціального розвитку;
  4) Підготовка пропозицій з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;
  5) Участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);
  6) Участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;
  7) Сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території Макарівської селищної територіальної громади, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;
  8) Участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;
  9) Забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;
  10) Аналізує стан здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів відповідно до вимог законодавства, забезпечує дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів;
  11) Організація участі підприємств, установ та організацій у виставково-ярмаркових заходах;
  12) Аналіз стану та участь в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;
  13) проводить, разом з іншими уповноваженими підрозділами, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальної громади;
  14) Бере участь в ефективному управлінні майном комунальної власності територіальної громади;
  15) Бере участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальної громади, на виконання рішень Макарівської селищної ради;
  16) Готує пропозиції з питань розміщення на території Макарівської селищної територіальної громади нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до комунального управління;
  17) Готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;
  18) Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;
  19) Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління;
  20) Здійснює діяльність в рекламній сфері, у сфері залучення замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Макарівської селищної територіальної громади;
  21) Розробляє рішення про місцеві податки та збори, здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків та зборів, співпрацює з територіальним підрозділами державної податкової служби України.
 2. У сфері інвестицій:
  1) Забезпечення впровадження державної, регіональної, місцевої політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства;
  2) Реалізація державної, регіональної, місцевої політики у сфері євро інтеграції та об’єднання громад;
  3) Підготовка Стратегії розвитку громади, програми соціально-економічного розвитку, інших програм, а також надання відповідних висновків та подання їх на розгляд;
  4) Підготовка прогнозних показників та пропозицій щодо економічного і соціального розвитку Макарівської селищної територіальної громади;
  5) Визначення основних напрямків інвестиційної політики на території Макарівської селищної територіальної громади, розроблення заходів, спрямованих на залучення внутрішніх та іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу, забезпечення їх впровадження;
  6) Формування бази місцевих проектів, які потребують залучення інвестицій, підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу Макарівської селищної територіальної громади;
  7) Здійснення пошуку та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проектів, інших місцевих проектів, що потребують залучення інвестицій;
  8) Забезпечення супроводу інвестиційних проектів;
  9) Сприяння здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на території Макарівської селищної територіальної громади;
  10) Участь у формуванні переліку інвестиційних об’єктів комунальної власності, право на реалізацію проектів по яких набувається шляхом проведення конкурсу;
  11) Надання пропозицій до проектів регіональних і міжрегіональних програм з метою залучення зовнішніх ресурсів на нагальні потреби Макарівської селищної територіальної громади;
  12) Участь у розробці та реалізації програм зайнятості населення;
  13) Підготовка угод про пайову участь суб’єктів господарювання в розвитку інженерно-транспортних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою;
  14) Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків Макарівської селищної ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості території Макарівської селищної територіальної громади, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;
  15) Моніторинг звернень інвесторів до Макарівськоїї селищної ради та менеджменту здійснення інвестиційної діяльності.
  16) Здійснення заходів щодо забезпечення встановлення тарифів відповідно до законодавства в межах повноважень відділу;
  17) Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів; розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в населених пунктах Макарівської селищної територіальної громади, у тому числі готує та подає пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери;
  18) Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів; розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі готує та подає пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери.
 3. У сфері управління комунальним майном:
  1) Підвищення ефективності управління комунальною власністю;
  2) Контроль за ефективністю використання і збереження комунальної власності підприємствами, установами, організаціями, яким вона передана в оперативне управління або господарське відання, а також безоплатне користування, оренду або концесію;
  3) Аналіз ефективності роботи та дотримання вимог законодавства України про приватизацію, оренду і концесію суб’єктами, яким об’єкти комунальної власності передані у власність, оренду або концесію;
  4) Отримання максимальної вигоди від надання в оренду підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності об’єктів комунальної власності;
  5) Організація роботи з передачі в комунальну власність об’єктів та майна, що є державною, комунальною, спільною або приватною власністю;
  6) Створення рівних умов для фізичних та юридичних осіб для участі у оренді та відчуженні (приватизації) об’єктів комунальної власності.