Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Адреса: 08001, вул. ***, смт Макарів, Бучанський р-н, Київська обл.

Телефон: ***

Електронна адреса: mob_ns@makariv-rada.gov.ua ;makrada_rso@ukr.net

Структура відділу мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Макарівської селищної ради:

Начальник відділуЛисенко Анастасія Олександрівна
Спеціаліст І категоріїСмотрова Ілона Валеріївна

Відділ є виконавчим органом Макарівської селищної ради, підконтрольний та підзвітний Макарівській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету Макарівської селищної ради, селищному голові, заступникам селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків між ними.

Основні завдання Відділу:
З питань мобілізаційної та оборонної роботи:
• забезпечення виконання законодавства з питань оборони;
• організація, планування і здійснення заходів щодо оборонної роботи;
• організація, координація, методологічне та методичне забезпечення заходів з оборонної роботи на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях;
• організація взаємодії з військовими частинами, установами та організаціями Збройних сил України;
• організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у сфері управління;
• здійснення повноважень з питань оборони;
• планування і координація дій з підготовки та ведення територіальної оборони.

З питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій:
• безпосередня участь в організації виконання завдань, пов’язаних з забезпеченням цивільного захисту на території Макарівської селищної територіальної громади;
• планування заходів щодо готовності спеціалізованих служб цивільного захисту;
• визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
• надання інформації для здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків,
• участь у створенні і впровадженні сучасних інформаційних технологій, банків даних та системи оповіщення на відповідній території;
• комплектування груп слухачів особами керівного складу Макарівської селищної ради та суб’єктів господарювання комунальної форми власності, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту населення і територій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру на відповідній території;
• ведення оперативного обліку захисних споруд цивільного захисту, розташованих на відповідній території;
• планування заходів з питань евакуації на території Макарівської селищної ради;
• організація заходів по утриманню на території громади захищених пунктів управління у постійній готовності до використання за призначенням.

З питань взаємодії з правоохоронними органами:
• підготовка проектів розпоряджень, доручень селищного голови, рішень селищної ради та виконавчого комітету з питань законності і правопорядку, додержання прав та свобод громадян;
• забезпечення координації дій та сприяння правоохоронним органам, на які покладено обов’язки здійснювати боротьбу зі злочинністю, її організованими формами, виконання вимог чинного законодавства України з питань зміцнення правопорядку та законності у межах компетенції, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України з питань правоохоронної діяльності;
• сприяння у проведенні заходів, спрямованих на охорону громадського порядку та дорожньої безпеки, боротьби зі злочинністю;
• сприяння виконанню актів законодавства України з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, протидії нелегальній міграції;
• участь у роботі та координація діяльності адміністративної комісії, громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону;
• у разі оголошення зони надзвичайної ситуації у зв’язку із стихійним лихом, аварією, катастрофою, пожежею, іншими надзвичайними ситуаціями сприяння здійсненню передбачених законодавством заходів, пов’язаних із підтриманням громадського порядку, рятуванням людей, захистом їх прав та збереженням матеріальних цінностей;
• здійснення аналізу та оцінки криміногенної обстановки, виявлення тенденцій до її ускладнення, визначення пріоритетних напрямів боротьби з організованими формами злочинності та вжиття заходів щодо локалізації злочинного впливу криміналітету на суспільні, економічні та політичні процеси;
• розроблення пропозицій щодо запобігання встановленню злочинними угрупованнями корумпованих зв’язків із державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у протиправну діяльність;
• організація контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції серед службових осіб органів місцевого самоврядування, особливо у підрозділах, де високий ризик корупційних проявів;
• вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду правоохоронної діяльності, організація роботи з роз’яснення антикорупційного законодавства серед службових осіб місцевого самоврядування.