Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

адреса: 08001, Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, ***;

Телефон: ***

Електронна адреса: mak_zv@makariv-rada.gov.ua

Приймальні дні: вівторок, четвер з 9:00 до 13:00

Обідня перерва: з 13:00 до 13:45

Структура Відділу з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Макарівської селищної ради:

Начальник ВідділуПетрушенко Дмитро Юрійович
Заступник начальника ВідділуСоколовська Наталія Миколаївна
Головний спеціаліст Відділу
Головний спеціаліст ВідділуЛозко Юлія Леонідівна
Інспектор з охорони довкілляЦілепа Тетяна Сергіївна
Діловод

Відділ з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища є виконавчим органом Макарівської селищної ради, утворений Макарівською селищною радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Відділ є підконтрольним та підзвітним Макарівській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету Макарівської селищної ради, селищному голові та заступнику селищного голови відповідно до розподілу повноважень.

Основним завданнями Відділу є:
• участь у розробленні та виконанні місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, проведенні інвентаризації земель;
• забезпечення підготовки та здійснення організаційних та екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій;
• організовує виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;
• здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;
• організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів України;
• здійснення аналізу документації із землеустрою, подану на розгляд Макарівській селищній раді та готує відповідні пропозиції;
• бере участь у роботі комісії щодо звернень громадян, з питань що стосуються земельних відносин на території Макарівської селищної об’єднаної територіальної громади;
• готує і вносить на розгляд засідань селищної ради та її виконавчого органу проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;
• здійснює перегляд орендної плати по діючим договорам оренди комунальної власності відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди;
• здійснює прийом громадян та юридичних осіб. Надає роз’яснення щодо відведення та оформлення земельних ділянок в користування для будь-якого цільового призначення, передбаченого законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб;
• здійснює розгляд заяв та звернень громадян щодо діяльності Відділу;
• виносить на розгляд постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, проекти рішень, звернення громадян та юридичних осіб у відповідності до Регламенту селищної ради;
• приймає участь в розробці необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
• взаємодіє з органами державної та виконавчої влади у галузі земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, а також фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
• готує матеріали про факти порушень земельного та природоохоронного законодавства на території Макарівської об’єднаної територіальної громади;
• виконує доручення селищного голови та інших посадових осіб відповідно до розподілу повноважень, в межах посадових інструкцій працівників;
• виносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо раціонального використання та охорони земель на території Макарівської об’єднаної територіальної громади
• здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин, передбачені чинним законодавством, що віднесені до компетенції виконавчих органів селищної ради.