Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ДИСТАНЦІЙНА ТА НАДОМНА РОБОТА

Щоб продовжувати бізнес в умовах пандемії, роботодавці переводять працівників на віддалені форми роботи: дистанційну або надомну.

Чим дистанційна робота відрізняється від надомної?
З 27 лютого 2021 року в Україні запроваджено дві самостійні форми організації праці: дистанційна і надомна.

Дистанційні працівники можуть працювати в будь-якому місці за власним вибором. Водночас вони повинні бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомний працівник може працювати за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерна фіксована робоча зона або технічні засоби, наприклад інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг чи іншої діяльності. Надомний працівник «прив’язаний» до зазначеної в трудовому договорі адреси і може змінити її тільки з дозволу роботодавця.
Режим роботи — ще одна відмінність. Надомний працівник зазвичай дотримується загального режиму роботи підприємства. Тоді як на дистанційного правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються. Він / вона розподіляє робочий час на власний розсуд — може працювати хоч рано вранці, хоч пізно ввечері.
В обох формах віддаленої роботи діють норми тривалості робочого часу:
• нормальна тривалість — до 40 годин на тиждень;
• скорочена (для певних категорій працівників) — до 24 або 36 годин на тиждень.

Дистанційному працівникові гарантується період вільного часу для відпочинку і харчування — період відключення. В цей час він може не відповідати на повідомлення або телефонні дзвінки роботодавця.
Дістанційник самостійно відповідає за дотримання безпечних і здорових умов праці на робочому місці. Однак ви повинні проводити інструктажі (дистанційно або очно) щодо безпечного використання обладнання і засобів, рекомендованих або наданих вами.

Яка робота може виконуватися дистанційно?
Законодавство не визначає перелік робіт, які можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися за межами підприємства.
Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі — працівники можуть працювати тільки на території підприємства.
Однак якщо це адміністративна робота, яку цілком можна виконати поза приміщеннями роботодавця, ви можете перевести працівника на дистанційку.

Як оформити дистанційного працівника?
Щойно прийняті працівники можуть працювати дистанційно після укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі.
Якщо ви вводите тимчасовий дистанційний режим роботи для тих, хто вже працює, наприклад на час епідемії/пандемії, закон дозволяє зробити це за допомогою наказу (розпорядження).
Також цей виняток поширюється на час:
• самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством;
• загрози збройної агресії;
• надзвичайної ситуації техногенного, природного або іншого характеру.

Ви повинні ознайомити працівника з наказом протягом двох днів від дня його прийняття, але до запровадження режиму дистанційної роботи.
Пам’ятайте! Перевести працівника на дистанційну роботу можна тільки з його згоди. Переведення з вашої ініціативи буде вважатися зміною істотних умов праці, про що працівників необхідно повідомляти за два місяці.

Чи відрізняються права дистанційного працівника від прав тих, хто працює в приміщеннях роботодавця?
Ні, працівники на дистанційній роботі мають ті самі трудові права — з урахуванням специфіки дистанційної роботи, зазначеної в трудовому договорі. Як й інші наймані працівники, вони можуть піти в щорічну відпустку, відкривати лікарняний і т. ін.
Таким чином, дистанційна та надомна робота є формами виконання роботи, що виконуються поза звичайним робочим місцем у приміщенні роботодавця. Для обох форм роботи необхідно укладати письмовий договір. Основними відмінностями є те що, дистанційна робота виконується в будь-якому місці за вибором працівника із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Надомна робота виконується у чітко зафіксовано у договорі місці, прив’язка за адресою працівника із використанням засобів виробництва, матеріалів та інструментів. При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено договором. Надомна робота передбачає, що на працівника розповсюджується загальний режим роботи підприємства.