Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Узагальнений звіт про результати громадських обговорень проектів рішень Макарівської селищної ради про реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу) окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Макарівської селищної ради

З метою забезпечення механізму реалізації законного права мешканців Макарівської селищної територіальної громади на участь в обговоренні перспектив, наслідків при прийнятті рішень Макарівської селищної ради про реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу) закладів загальної середньої освіти та врахування взаємних інтересів, мінімізації можливості виникнення соціальних конфліктів, задля забезпечення доступності, якості і результативності надання освітніх послуг відповідно до стандартів, встановлених державою, та запитів учасників освітнього процесу, у відповідності до розпорядження Макарівського селищного голови від 23.06.2023 № 91 «Про проведення громадських обговорень проектів рішень Макарівської селищної ради про реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу) окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Макарівської селищної ради» та Порядку проведення громадських обговорень проектів рішень Макарівської селищної ради про реорганізацію, зміну типу і ліквідацію закладів загальної середньої освіти, затвердженого рішенням сесії Макарівської селищної ради від 24.12.2021 №362-14-VІІІ, згідно затвердженого графіку було проведено громадські обговорення запропонованих проектів рішень Макарівської селищної ради.

Громадські обговорення були організовані робочою групою та пройшли у період з 04.07.2023 по 12.07.2023 (включно). Відповідне інформаційне повідомлення про проведення громадських обговорень оприлюднено на офіційному веб-сайті Макарівської селищної ради 29.06.2023 (у рубриці «Оголошення»).

На громадські обговорення виносилися проекти рішень Макарівської селищної ради:

 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Великокарашинського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Забуянського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Колонщинського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Комарівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Копилівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Липівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Пашківського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Ситняківського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Фасівської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про припинення діяльності юридичної особи публічного права комунальної власності – Гавронщинської початкової школи Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області в результаті реорганізації шляхом приєднання до Маковищанської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області.

В обговоренні взяли участь представники робочої групи, громадськості сіл Макарівської селищної територіальної громади Великий Карашин, Гавронщина, Забуяння, Колонщина, Комарівка, Копилів, Королівка, Липівка, Пашківка, Ситняки, Фасова, старости відповідних старостинських округів – члени виконавчого комітету Макарівської селищної ради, представники трудових колективів закладів загальної середньої освіти.

Під час проведення процедури громадських обговорень застосовувалася відео фіксація та велися протоколи громадських обговорень, з якими можна ознайомитися у передбаченому чинним законодавством порядку (отримати доступ до публічної інформації) у Відділі освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради (контактна особа: Волощенко І.М. – начальник відділу, тел.: 093602-83-72).

Згідно протоколів, 461 мешканець громади взяв участь у обговореннях шляхом особистої присутності, з них:
– 51 особа у Великокарашинському ліцеї;
– 16 осіб у Ситняківському ліцеї;
– 30 осіб у Забуянському ліцеї;
– 36 осіб у Королівському ліцеї;
– 67 осіб у Пашківському ліцеї;
– 41 особа у Фасівській гімназії;
– 18 осіб у Липівському ліцеї;
– 17 осіб у Гавронщинській початковій школі;
– 70 осіб у Колонщинському ліцеї;
– 88 осіб у Копилівському ліцеї;
– 27 осіб у Комарівському ліцеї.

В ході проведення громадських обговорень наголошено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України (стаття 19 Конституції України).

Учасникам обговорень представлено фінансово-економічне обґрунтування причин громадських обговорень:
– пунктом 6 частини 1 статті 7 Бюджетного Кодексу України передбачено, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;
а також роз’яснено законодавчі основи відповідних рішень:
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
Стаття 26. Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту. Підпункт 2. Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних закладах освіти, створення необхідних умов для виховання дітей та молоді, розвитку їхніх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації.
Закон України «Про освіту»:
Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти. Абзац перший частини першої: для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.
Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти. Частина 2. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом.
Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де вказано, що міські, сільські і селищні ради засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів.
Закон України «Про повну загальну середню освіту»:
Стаття 32. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо: функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів); функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом; забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством; створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства; підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством; забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством; забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні; забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України; відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.

Під час процедури громадських обговорень до Макарівської селищної ради та Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради загалом надійшло 7 письмових колективних звернень із пропозиціями (по одному при обговоренні проектів рішень щодо Великокарашинського ліцею, Ситняківського ліцею, Колонщинського ліцею та по два при обговоренні проектів рішень щодо Пашківського та Копилівського ліцеїв).

Крім того в процесі безпосереднього проведення громадських обговорень від учасників надійшли пропозиції та зауваження, які відображені у протоколах, а саме:

По Великокарашинському ліцею:

 • проект рішення не виносити на розгляд сесії Макарівської селищної ради і залишити тип закладу освіти (ліцей);
 • у разі винесення цього проекту рішення на розгляд сесії ради, одночасно підняти питання про пониження ступеня закладу освіти у с. Червона Слобода;
 • керівництву Великокарашинського ліцею, його працівникам та батькам за рік, що передує винесенню на розгляд сесії, вжити усіх можливих заходів по збільшенню загальної чисельності учнів, а особливо у старшій школі, що стане основним аргументом при збереженні ліцею у с. Великий Карашин.

По Ситняківському ліцею:

 • проект рішення не виносити на розгляд сесії Макарівської селищної ради і залишити тип закладу освіти (ліцей);
 • відтермінувати перепрофілювання Ситняківського ліцею Макарівської селищної ради у гімназію до 01.09.2025, а остаточне рішення приймати у строк до 01.09.2027, як це визначено у Законі України «Про повну загальну середню освіту».

По Забуянському ліцею:

 • проект рішення не виносити на розгляд сесії Макарівської селищної ради і залишити тип закладу освіти (ліцей);
 • звернутися зі зверненнями до Освітнього омбудсмена про необхідність внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині вимог до кількості учнів у старшій школі, щоб мати можливість зберегти наявну мережу сільських ліцеїв, оскільки людей влаштовує саме така система освіти в державі.

По Королівському ліцею:

 • проект рішення не виносити на розгляд сесії Макарівської селищної ради і залишити тип закладу освіти (ліцей), визначивши «кущовим» ліцеєм Королівський на противагу Кодрянському, оскільки Королівський ліцей кращий з точки зору якості освітніх послуг та територіальної доступності для учнів із інших шкіл, у порівнянні з Кодрянським;
 • звернутися зі зверненням до Освітнього омбудсмена про необхідність внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині вимог до кількості учнів у старшій школі, щоб мати можливість зберегти наявну мережу сільських ліцеїв, оскільки людей влаштовує саме така система освіти в державі.

По Пашківському ліцею:

 • проект рішення не виносити на розгляд сесії Макарівської селищної ради і залишити тип закладу освіти без змін;
 • звернутися зі зверненнями (петиціями) до Верховної Ради України, Освітнього омбудсмена, Міністерства освіти і науки України, Макарівської селищної ради про необхідність внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині вимог до кількості учнів у старшій школі;
 • організувати стале підвезення учнів та вчителів до Пашківського ліцею з метою збільшення його наповнюваності;
 • адміністрації закладу освіти вжити заходів із популяризації Пашківського ліцею у соціальних мережах, запрошення учнів із інших населених пунктів і громад на навчання саме до їхнього закладу освіти, що дасть можливість зберегти тип закладу – ліцей.

По Фасівській гімназії:

 • відтермінувати перепрофілювання Фасівської гімназії на строк до 01.09.2027 року.

По Липівському ліцею:

 • визнати перепрофілювання Липівського ліцею у гімназію передчасним та недоцільним під час воєнного стану;
 • підготувати та направити електронну петицію до Президента України щодо внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • оскаржити проект рішення до суду.

По Гавронщинській початковій школі:

 • приміщення Гавронщинської початкової школи залишити та створити у ньому дитячий садок для дітей у разі реорганізації закладу освіти;
 • залишити Гавронщинську початкову школу, не реорганізовуючи.

По Комарівському ліцею:
Пропозиції не надходили.

По Колонщинському ліцею:

 • внести зміни до рішення засновника шляхом виключення пункту щодо реорганізації Колонщинського ліцею на Колонщинську гімназію;
 • вжити дієвих заходів щодо пошуку фінансування для добудови закладу освіти чи зведення нового приміщення з метою розміщення усіх учнів у закладі освіти та залишення Колонщинського закладу освіти ліцеєм.

По Копилівському ліцею:

 • переглянути план оптимізації закладів освіти до 01.09.2024 і внести до нього зміни, виключивши Копилівській ліцей;
 • залишити статус Копилівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області для подальшого проведення освітньої діяльності;
 • засновнику вжити заходів по створенню належних умов для функціонування Копилівського закладу освіти за типом ліцею.

Узагальнюючи пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення громадських обговорень, слід зазначити про негативне сприйняття учасниками громадських обговорень винесених на обговорення проектів рішень Макарівської селищної ради. У переважній більшості випадків громадськість аргументувала своє невдоволення процесом перепрофілювання закладів загальної середньої освіти громади не адаптованістю вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» до ліцеїв у сільській місцевості, а також недоцільністю проведення реформ в умовах воєнного стану.

ВИСНОВКИ:

1. За результатами проведених громадських обговорень, проаналізувавши наявну та перспективну мережу, матеріально-технічне, кадрове забезпечення закладів загальної середньої освіти Макарівської селищної територіальної громади, а також розмір бюджетних видатків на утримання закладів освіти, керуючись статтею 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту України» (далі – Закон), робоча група з організації та проведення громадських обговорень рекомендує не враховувати пропозиції по залишенню без змін типи закладів загальної середньої освіти (ліцеї), висловлені під час громадських обговорень по окремих закладах загальної середньої освіти.

Причиною неврахування пропозицій громадських обговорень є відсутність перспективи наповнення у достатній кількості учнями 9-12 класів для досягнення мінімальної кількості з двох класів на паралелі з відповідним поділом на групи для здобуття профільної середньої освіти, що є обов’язковою умовою функціонування комунального ліцею (показники перспективи наповнюваності класів учнями та фінансово-економічний прогноз наводяться у додатку 1 до узагальненого звіту). Як результат проведених громадських обговорень, вбачаємо необхідним із дотриманням строків, передбачених Законом, винести на розгляд сесії Макарівської селищної ради узагальнений звіт та проекти рішень про:

 • перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Великокарашинського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Забуянського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Комарівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Липівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Ситняківського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області;
 • про припинення діяльності юридичної особи публічного права комунальної власності – Гавронщинської початкової школи Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області в результаті реорганізації шляхом приєднання до Маковищанської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області.

2. Частково врахувати пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення громадських обговорень проекту рішення Макарівської селищної ради про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Фасівської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області, та відтермінувати винесення на розгляд сесії Макарівської селищної ради відповідного проекту до липня 2024 року.

Зобов’язати Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради на постійній основі здійснювати моніторинг наповнюваності учнями закладу загальної середньої освіти задля врахування під час винесення на розгляд сесії Макарівської селищної ради.

3. Частково врахувати пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення громадських обговорень проектів рішень Макарівської селищної ради про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Колонщинського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області, про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Копилівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області, про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Пашківського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області, та відтермінувати винесення на розгляд сесії Макарівської селищної ради відповідного проекту до липня 2026 року.

Зобов’язати Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради на постійній основі здійснювати моніторинг наповнюваності учнями закладів загальної середньої освіти, втілення у життя запропонованих та запланованих заходів для перспективи існування комунальних ліцеїв у вказаних населених пунктах громади задля врахування під час винесення на розгляд сесії Макарівської селищної ради.

Голова робочої групи: Токар В.Я.
Секретар робочої групи: Тимошенко С.А.
Члени робочої групи:
Омельченко Л.С.
Волощенко І.М.
Султанова Л.М.
Хвостова М.В.
Волошин П.С.
Герасименко Т.І.
Павленко С.К.
Сич Л.М.
Кравчук О.М.
Бутрименко О.Г.
Ремень О.В.
Кравчук О.М.
Романенко О.О.
Рубець О.А.
Ремезенко Н.В.
Багінська І.А.
Богдюк О.В.
Гулак О.О.
Йовенко А.А.
Токар А.П.

Додаток 1 до узагальненого звіту про результати громадських обговорень від 14.07.2023 “Показники перспективи наповнюваності класів учнями та фінансово-економічний прогноз”