Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення Макарівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Макарівської селищної територіальної громади»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: апарат Макарівської селищної ради.

3. Цілі прийняття акту:

  • забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих податків і зборів;
  • встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
  • встановлення доцільних розмірів ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортний податок, єдиний податок, туристичний збір в межах, визначених Податковим кодексом України, з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;
  • забезпечення наповнення дохідної частини місцевого бюджету;

4. Строк виконання заходів з відстеження: 01.10.2021 по 11.10.2021.

5. Тип відстеження – базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: відстеження результативності регуляторного акту проводиться відповідно до статистичної звітності (обсягів сплати податків за 9 місяців), яка надходить до ГУ ДФС у Київській області від фізичних та юридичних осіб, які є платниками податків.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

  • обсяг надходжень із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортний податок, єдиний податок, туристичний збір до місцевого бюджету;
  • рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортний податок, єдиний податок, туристичний збір.

8. Кількісні та якісні показники результативності акту (статистичні показники):

Назва місцевого податкуПлан надходжень станом на 01.10.2021, тис. грн.Фактичні надходження станом на 01.10.2021, тис. грн.Відхилення до плану (+), (-), тис. грн.% виконання до плану станом на 01.10.2021План надходжень на 2021 рік, тис. грн.% виконання  надходжень до річного плану на 2021
1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних осіб4203,05196,3993,3123,65843,088,9
2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичних осіб390,0874,7484,7224,3600,0145,8
3.Земельний податок з юридичних осіб9500,010103,5603,5106,413500,074,8
4. Земельний податок з фізичних осіб4900,05040,7140,7102,98400,060,0
5. Єдиний податок24100,025641,21541,2106,435700,071,8
6. Транспортний податок106,080,0-26,075,5158,050,6
7. Туристичний збір4,05,71,7142,55,0114,0
Всього:43203,046942,13739,1108,764206,073,1

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту визначається кількістю осіб, що прочитали зазначене рішення на сайті Макарівської селищної ради за адресою: https://makariv-rada.gov.ua/ – становить більше 5350 осіб.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило:

  • поповнення доходної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку Макарівської селищної територіальної громади;
  • оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення мети будуть визначені при повторному відстеженні. Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності. За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність регуляторного акту.

Селищний голова

В.Я. Токар