Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення Макарівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Макарівської селищної територіальної громади»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: апарат Макарівської селищної ради.

3. Цілі прийняття акта:

  • забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих податків і зборів;
  •  встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
  • встановлення доцільних розмірів ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортний податок, єдиний податок, туристичний збір в межах, визначених Податковим кодексом України, з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;
  •  забезпечення наповнення дохідної частини місцевого бюджету;

4. Строк виконання заходів з відстеження: 01.04.2023 по 10.04.2023.

5. Тип відстеження – повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження: Повторне відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення визначених регуляторним актом цілей шляхом аналізу показників щодо чисельності платників податків та надходжень до бюджету Макарівської селищної ради на підставі статистичних даних. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • обсяг надходжень із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортний податок, єдиний податок, туристичний збір до місцевого бюджету;
  • рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортний податок, єдиний податок, туристичний збір.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта (статистичні показники):

Назва місцевого податкуПлан надходжень станом на 01.04.2023, тис. грн.Фактичні надходження станом на 01.04.2023, тис. грн.Відхилення до плану (+), (-), тис. грн.% виконання до плану станом на 01.04.2023План надходжень на 2023 рік, тис. грн.% виконання  надходжень до річного плану на 2023
1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних осіб370,0567,7197,7153,41260,045,1
2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичних осіб55,0204,3149,3371,4180,0113,5
3.Земельний податок з юридичних осіб2000,05739,63739,6287,010400,055,2
4. Земельний податок з фізичних осіб190,0900,7710,7474,0630,0143,0
5. Єдиний податок6600,08807,82207,8133,430600,028,8
6. Транспортний податок6,229,223,0471,042,568,7
7. Туристичний збір0,80,80,51,6
Всього:9221,216250,17028,9176,243113,037,7

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта визначається кількістю осіб, що прочитали зазначене рішення на сайті Макарівської селищної ради за адресою: https://new.makariv-rada.gov.ua/diiuchi-rehuliatorni-akty//– становить більше 3600 осіб.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснено Макарівською селищною радою у термін не менший за рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності даного регуляторного акту, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та періодичного відстеження. У процесі відстеження не виявлено неврегульованих та проблемних питань.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту.

Селищний голова                                                                                                          В.Я. Токар