Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Друзі!

Макарів – мирне сучасне селище неподалік Києва, центр новоутвореної громади, який об’єднав навколо себе 48 населених пунктів Київщини. Був домівкою для більш ніж п’ятнадцяти тисяч українців.

Обравши одного разу курс на модернізацію та впровадження екологічних підходів, Макарів невпинно рухався уперед, аж поки з початком війни не опинився у ролі неприступної фортеці – щита для нашої української столиці.

Макарів – мужньо обороняв та продовжує обороняти столицю України, захищаючи європейські цінності життям своїх воїнів, жінок, дітей, зруйнованих сіл та доль.

Військова агресія російської федерації та бойові дії, що мали місце на території нашої громади, завдали непоправної шкоди.

За два місяці війни вбито більше 200 мешканців громади. Зруйновано більше 3000 об’єктів інфраструктури.

Ви можете на власні очі побачити наслідки військових злочинів російських військ, я можу багато говорити про героїзм захисників нашої громади, її трагедію.

5 днів центр громади Макарів перебував в оточенні та гідно тримав оборону. 32 дні наша громада потерпала від нищівних ударів та навали російських загарбників, втрачала своїх синів та доньок. За цей час було пошкоджено – 2095 будинків приватної забудови та 58 багатоквартирних житлових будинків, повністю зруйновано 585 будинків приватної забудови та 1 багатоквартирний житловий будинок. Без домівок залишилися близько 2000 сімей.

Повністю зруйновані новозбудоване приміщення Макарівської амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги, заклади дошкільної освіти «Теремок» та «Барвінок», приватна медична клініка «Адоніс», хлібозавод тощо.

Серйозних пошкоджень зазнали 5-поверхова будівля терапевтичного корпусу Макарівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, приміщення поліції, пожежної частини, ліцею № 1, дитячої бібліотеки, будинку культури, де окрім концертного залу розміщувалася дитяча школа мистецтв та дитячо-юнацька спортивна школа, міст через річку Здвиж. Через значні руйнування втратив свою привабливість центр селища: зруйновані торговельно-офісні приміщення, магазини, житлові будинки тощо.

Станом на сьогодні бюджет нашої громади не виконується, оскільки значних руйнувань також зазнали і об’єкти комерційного та промислового призначення, які надавали робочі місця та сплачували податки в громаду.

Разом з цим після припинення вогню та відступу ворожих військ наша громада поступово повертається до мирного життя. Ми розібрали завали, відновили електро-, газо-, водопостачання та водовідведення в найкоротші строки, не дивлячись на ті пошкодження, які зазнала громада. Досі маємо проблеми зі зв’язком та інтернетом. Невпинно працюють комунальні служби. Місцеві жителі, волонтери, бійці територіальної оборони об’єдналися у своєму прагненні «подарувати громаді нове життя». Нам вдалося запобігти гуманітарній катастрофі. У кожен населений пункт було доставлено продукти харчування, медикаменти та організовано надання медичної допомоги населенню.

Закликаю усіх міжнародних партнерів, міжнародні благодійні організації та фонди допомогти Макарівській громаді, адже ми маємо нагальну потребу в допомозі відбудови домівок мешканцям громади й десятків інфраструктурних об’єктів, зруйнованих окупантами.

Сподіваюсь, на вашу підтримку. Спільними зусиллями ми відбудуємо нашу понівечену, але нескорену громаду.

Макарівський селищний голова,
Вадим Токар

Dear friends!

Makariv is a peaceful modern town near Kyiv, the centre of a newly-made community that has united 48 villages of Kyiv region. It is a home to more than 15 000 Ukrainians.

Having once chosen the course of innovation and implementation of sustainable approaches, Makariv flourished, until with the beginning of the war the town turned out to be a citadel of great strength being a shield for the capital of Ukraine.

Makariv has bravely defended and continues to defend the capital of Ukraine, standing up for European values and sacrificing the lives of our soldiers, women, children, mourning over destroyed villages and shattered destinies.

The military aggression of the Russian Federation and the warfare conducted on the territory of our community inflicted mortal damage.

During the two months of the war, more than 200 residents of the community were killed. More than 3 000 infrastructure facilities have been demolished.

You can see with your own eyes the consequences of the war crimes of the Russian troops. I can talk a lot about the heroism of the defenders of our community and its tragedy.

For 5 days the centre of Makariv was surrounded and defended with dignity. For 32 days our community suffered from the devastating blows and invasions of the Russian aggressors, we lost our sons and daughters. During this time, 2 095 private households and 58 apartment buildings were damaged, 585 private households and 1 apartment building were demolished. About 2 000 families were left homeless.

The newly built premises of the Makariv outpatient clinic of primary health care, Teremok and Barvinok preschools, Adonis private medical clinic, bakery, etc. were wiped out.

The 5-storey therapeutic building of Makariv Multidisciplinary intensive care hospital, police station, fire station, lyceum No. 1, children’s library, community centre with the concert hall, children’s art school and children’s sports school, and a bridge across the river Zdvyzh were badly damaged. Due to significant destruction, the centre of the village lost its appeal: commercial and office premises, stores and houses were reduced to dust.

As of today, our community’s budget is not being executed, as commercial and industrial facilities that provide jobs and pay taxes have also suffered significant damage.

At the same time, after the ceasefire and the retreat of enemy troops, our community is gradually returning to a peaceful life. We dismantled the blockages, restored electricity, gas, water supply and sewerage as soon as possible, despite the damage to the community. We still encounter problems with the Internet connections and communication. Utility service providers are constantly working. Locals, volunteers and Territorial Defence Forces have united in their quest to breathe a new life into the community. We managed to prevent a humanitarian catastrophe. Food, medicine and medical care were delivered to each village.

I appeal to all global partners, international charities and foundations to support Makariv, as we need immediate help to rebuild our community’s homes and dozens of infrastructure facilities destroyed by the aggressors.

I hope for your strong support. By working together, we will rebuild our battle-scarred but unconquerable community.

Head of the Makariv city counsil,
Vadym Tokar

Реквізити для допомоги / Details for help