Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Інформаційне повідомлення
про проведення громадських слухання містобудівної документації
в процедурі розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо «Детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту на земельній ділянці, загальною площею 5,51 га, яка знаходиться по вул. Слобода, 157 в с. Мотижин Бучанського району Київської області» та звіту про його стратегічну екологічну оцінку

Містобудівна документація розроблена ТОВ «ЛІДЕР ПЛЮС» на замовлення Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області на підставі Рішення Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області від 12 травня 2023 року №563-22-VIII договору та завдання на розроблення детального плану території.

Орган, що приймає рішення про затвердження ДПТ Макарівська селищна рада Бучанського району Київської області.

«Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту на земельній ділянці, загальною площею 5,51 га, яка знаходиться по вул. Слобода, 157 в с. Мотижин Бучанського району Київської області» є документом державного планування місцевого рівня, який підлягає стратегічній екологічній оцінці відповідно до аб.2 п.1. ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку (п.4. ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Метою розроблення детального плану території є забезпечення комплексності забудови території в зв’язку з наміром замовника здійснювати будівництво об’єктів фізичної культури і спорту, а також уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території розробляється в межах земельної ділянки, на площею 5,51 га, з кадастровим номером 3222784800:04:008:0032, яка перебуває в приватній власності.

Склад та зміст ДПТ відповідає ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Мета стратегічної екологічної оцінки ДПТ: сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення
Процедура громадського обговорення розпочата з 5 січня 2024 року та триватимуть до 3 лютого 2024 року.

Громадські слухання та презентація проєкту містобудівної документації відбудеться «29» січня 2024 р. о 15.00 в приміщенні Макарівської селищної ради за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30.

Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) в процесі громадського обговорення
У громадських слуханнях можуть брати участь:
• громадськість;
• уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;
• уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється документація;
• представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

Зауваження та пропозиції Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) із зазначенням прізвища ім’я та по-батькові, місце проживання, особистим підписом заявника свої побажання та пропозиції до проєкту ДПТ та розділу «Охорона навколишнього природнього середовища» (звіту СЕО), які повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил на адресу Макарівської селищної ради: 08001, Київська обл., Бучанський р-н, селище Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30, електронна поштова скринька: makrada@ukr.net. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) «03» лютого 2024 р.

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку
Із звітом про стратегічну екологічну оцінку та матеріалами містобудівної документації можна ознайомитись на веб-сайті Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області https://new.makariv-rada.gov.ua/informatsijne-povidomlennia-pro-opryliudnennia-mistobudivnoi-dokumentatsii/ та на сайті ЕкоСистема https://eco.gov.ua.

Відповідно до листа Бучанської районної військової адміністрації Київської області №01.3-36/1738 від 06.09.2022 про вжиття заходів з мінімізації доступу до інформації, матеріали проєкту містобудівної документації на місцевому рівні не публікуються на офіційному веб-сайті селищної ради, оскільки підлягають обмеженню на період дії правового режиму воєнного стану.

Також, із документом державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись у приміщення Макарівської селищної ради за адресою: 08001, Київська обл., Бучанський р-н, селище Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30. Терміни подання зауважень і пропозицій: з 05.01.2024 р та триватиме до 03.02.2024 р.

Додатково надаємо можливість вільного доступу до матеріалів містобудівної документації на паперових носіях у вихідні дні та в неробочий час: «24», «25», «26», січня 2024 р. з 17.00 год. до 18.00 год, «27» , «28» січня 2024 р. з 13.00 год. до 14.00 год, за адресою: 08001, Київська обл., Бучанський р-н, селище Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30).

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції
Макарівська селищна ради Бучанського району Київської області за адресою: 08001, Київська обл., Бучанський р-н, селище Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30. Електронна адреса: makrada@ukr.net.

Строки подання зауважень і пропозицій: з 05.01.2024 р та триватиме до 03.02.2024 р. включно.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Макарівська селищна ради Бучанського району Київської області за адресою: 08001, Київська обл., Бучанський р-н, селище Макарів, вулиця Димитрія Ростовського, будинок 30.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Євген ПОЧУПАЙЛО – начальник відділу містобудування, архітектури та просторового планування Макарівської селищної ради, тел.: (095) 280-73-55.