Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що у разі якщо за результатами автоматизованого моніторингу платник, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає хоча б одному критерію ризиковості, реєстрація таких ПН/РК зупиняється.

Комісія регіонального рівня розглядає питання виключення платника з переліку ризикових у разі виявлення обставин/отримання інформації, що свідчать про невідповідність його критеріям ризиковості та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність такого платника критеріям ризиковості.

Рішення про невідповідність платника критеріям ризиковості він отримує в електронному кабінеті в день його прийняття.

Для розгляду питання щодо виключення платника податку з переліку ризикових, платник має подати такі документи:

  • договори, зокрема зовнішньоекономічні, з додатками;
  • договори, довіреності, акти керівного органу ППтку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах ПП;
  • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання, транспортування, навантаження/розвантаження, складські документи (інвентаризаційні описи), рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), накладні;
  • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;
  • інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформація та копії документів подаються ПП до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку.
Комісія регіонального рівня розглядає подані ПП інформацію та копії документів протягом 7-ми робочих днів, що настають за датою їх надходження.

За результатами розгляду комісія приймає рішення про відповідність/невідповідність ПП критеріям ризиковості, яке платник отримує в електронному кабінеті у день його прийняття.

Виключення ПП з переліку ризикових, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Якщо комісія регіонального рівня протягом 7-ми робочих днів, що настають за датою надходження документів, не прийняла відповідного рішення, ПП виключається з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.

При надходженні до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає ПП з переліку ризикових.