Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради оголошується конкурс на посаду директора Андріївської гімназії:
місцезнаходження: 080013, вул. Шевченка, будинок 1, село Андріївка, Бучанський район, Київська область.

Вимоги до кандидатів: директором Андріївської гімназії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості, а також фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Документи, які зазначені в переліку подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення Відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради за адресою: Київська область, смт Макарів, вулиця Піонерська, 15.
Про дату, час і місце проведення конкурсного відбору учасники конкурсу будуть повідомлені додатково.

Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) затвердження складу конкурсної комісії;
4) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
5) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
6) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
8) проведення конкурсного відбору;
9) визначення переможця конкурсу;
10) оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір кандидата конкурсу здійснюється за результатами:

 • письмового іспиту на знання перевірки законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Дашьян В.О. (тел. 0502332080), електронна пошта osvitamakariv@ukr.net.